Skriveopplæring

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på skriveopplæring. Nedanfor har vi samla nokre av dei i ei ekspertliste. Her finn du aktuelle forskarar som kan svare på spørsmål i saker om skriveopplæring innan ei rekkje område.


Fiskerstrand, Pernille. Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
 tverrfagleg skriving  | skriving som grunnleggjande ferdigheit | den andre skriveopplæringa | 
fagskriving | fagtekstar | sjangerpedagogikk | vurdering av tekst | vurdering for læring i samband med skrivne tekstar

Fondevik, Birgitte. Dosent i norskdidaktikk, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
 skriveopplæring for barn, unge og vaksne med eit anna morsmål enn norsk

Gamlem, Siv M. Professor, Institutt for pedagogikk.
Stikkord: meistring, motivasjon og vurdering i skriveopplæring

Juuhl, Gudrun Kløve. Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
 skriveopplæring når nynorsk er hovudmål | barne- og ungdomsskriving på fritida

Rogne, Wenke Mork. Professor, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
 skriveopplæring i byrjaropplæringa | bruk av nettbrett/blyant i 1.–2. klasse | læraren sin bruk av digitale verktøy i byrjaropplæringa

Spilling, Eivor Finset. Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
skriving for hand og på tastatur | skriveopplæring i byrjaropplæringa | utvikling av tidleg skriving | vurdering av tekst