Profile picture for user juuhl

Gudrun Kløve Juuhl

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Faglege interesser:

  • Tekstforsking, særleg retorikk og dialogisme
  • Literacyforsking, særleg om barn og ungdoms tekstar og skriving
  • Skrivedidaktikk
  • Nynorskdidaktikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Vilkår for nynorsk mellom barn og unge [ISBN 9788202693527] 306s.
Publisert 2020 av Gudrun Kløve Juuhl, Stig Jarle Helset, Endre Brunstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Anna

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i norsk
Publisert 2020 av Dagrun Skjelbred, Gudrun Kløve Juuhl, Karin Ultvedt Målerud, Ingvild Pedersen Nordheim, Vibeke Halvorsen Sæther, Stine Aarønes Angvik

- Vanskeleg å vere nynorskelev [intervju av Janne-Marit Myklebust]
Publisert 2020 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Stig Jarle Helset

Nynorsk hovudmålsdidaktikk på mellomtrinnet. Forskingsgrunnlag og praksisrøynsler.
Publisert 2019 av Gudrun Kløve Juuhl, Eli Bjørhusdal

Literacykvardagen til fire-femåringane (innnlegg på symposiet Barn og unges fritidstekster)
Publisert 2019 av Gudrun Kløve Juuhl

Hidden powers: Biliteracy and literacy practices in home and kindergarten surrounding Peter, 5.
Publisert 2019 av Gudrun Kløve Juuhl

Literacyhendingar i kvardagen til ein fireåring
Publisert 2018 av Gudrun Kløve Juuhl

Nynorsk primary school students: Language learning challenges and possible solutions
Publisert 2018 av Gudrun Kløve Juuhl

Nynorskelevar i språkleg minoritetsposisjon: Trengst ein ny didaktikk?
Publisert 2018 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl

Å skriva på nynorsk i barnehagen
Publisert 2017 av Gudrun Kløve Juuhl

Språkdidaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsspråk
Publisert 2017 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl

Utfordringar og didaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsmål
Publisert 2017 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl

Data frå Normprosjektet
Publisert 2017 av Gudrun Kløve Juuhl

Nynorsk språkdidaktikk på mellomsteget. Status og vegen vidare.
Publisert 2017 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl

Nynorsk språkdidaktikk - kvifor og korleis?
Publisert 2015 av Gudrun Kløve Juuhl, Eli Bjørhusdal

Nynorskkonferansen 2015
Publisert 2015 av Torgeir Dimmen, Hjalmar Trond Eiksund, Heidi Fagna, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juuhl, Arild Torvund Olsen, Ingrid Slettevoll, Janne Karin Støylen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar 452s.
Publisert 2014 av Gudrun Kløve Juuhl

Retoriske ressursar i skilde verder?
Publisert 2010 av Gudrun Kløve Juuhl

Læremiddelforsking etter LK06. Eit kunnskapsoversyn [ISBN 9788278602188] 79s.
Publisert 2010 av Gudrun Kløve Juuhl, Magnus Hontvedt, Dagrun Skjelbred

Overtyding og skrivekompetanse i ungdoms digitale tekstar i og utanfor skulen
Publisert 2008 av Gudrun Kløve Juuhl

Digital overtyding og skrivekompetanse i og utenfor skulen
Publisert 2008 av Gudrun Kløve Juuhl

Rapport om stoda for nynorske læremiddel 21s.
Publisert 2001 av Oddmund Løkensgard Hoel, Gudrun Kløve Juuhl