Profile picture for user bfg

Birgitte Fondevik

Dosent

Institutt for språk og litteratur

Utdanning

 • Cand.philol. med hovudfag i nordisk frå Universitetet i Bergen,1993
 • Førstelektor i norsk språk, 2013 
 • Dosent i norskdidaktikk, 2021

Undervising

 • NO321 Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, emne 1
 • NO322 Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, emne 2
 • NO3A Masteremne i norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk
 • Rettleiar masterstudentar som skriv om temaet norsk som andrespråk

Faglege interesser

 • Norskopplæring i eit andrespråksperspektiv 
 • Nynorsk i andrespråksopplæringa
 • Språkleg mangfald som ressurs

Forskingsgrupper

 • Forskargruppa for språkleg og kulturelt mangfald i utdanning (leiar) 

Tidlegare forskingsprosjekt

 • DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms. Finansiert av Noregs forskingsråd (2018-2021), forskar
 • Følgeevaluering av prosjektet Nordic-ID - fra sandaler til beksømsko, Oppdragsforsking HVO/Møreforsking (2016-2017), forskar
 • Kvalitet i opplæringa. Finansiert av Noregs Forskingsråd (2007-2011), forskar
 • Minoritet og mangfald i lærarutdanning og skule. Finansiert av Noregs Forskingsråd (2012-2014), forskar

Utvikling- og kompetansehevingsprosjekt i praksisfeltet

 • Morsmålsstøtte i norskopplæringa for vaksne innvandrarar. Finansiert av IMDI (2019-2021), rettleiar for Ålesund vaksenopplæring. 
 • Kompetanse for mangfald, skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling  i Møre og Romsdal. Finansiert av UDIR (2016-2017), leiar
 • Læreplan i grunnleggjande norsk, kompetanseheving av lærarar i norsk som andrespråk i Møre og Romsdal. Finansiert av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (2009), leiar
 • Språkleg og kulturelt mangfald, kompetanseheving av barnehagetilsette i Møre og Romsdal. Finansiert av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (2007-2008), leiar

Verv og arbeidserfaring

 • Leiar for Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk (2022 - d.d)
 • Medlem i Forskernettverket i norsk som andrespråk (2022 - d.d.) 
 • Medlem i utvalet for Lærerutdanningssamarbeid (2021 - 2022) (2023 - d.d.)
 • Medlem i fagutviklingsgruppa for grunnskulelærarutdanninga ved HVO (2021-2022)
 • Medlem i interimsstyret for Nasjonal forening for førstelektorer og dosenter (2022 - 2023)
 • Medlem i Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk (2017 - 2022)
 • Medlem i fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (2014 -2017)
 • Leiar for Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur (2013-2015)
 • Medlem i Forum for norskfaget (2010-2012)
 • Medlem i Fagrådet for norsk språktest (2001-2007)
 • Leiar for norskopplæringa av vaksne innvandrarar og flyktningar i Ulstein kommune (2001-2004)
 • Lærar for innvandrarar og flyktningar i norsk og samfunnskunnskap (1994-1996)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Norsk som reiskaps- og danningsfag [ISBN 9788252194104] 306s.
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Pål Hamre
Publisher: Det Norske Samlaget

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege : forklaringar med arbeidsoppgåver 214s.
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Frå einsam sak til praksisfellesskap. Kollegasamarbeid knytt til førstelektorprogrammet
Publisert 2024 av Gro Anita Bårdseth, Birgitte Fondevik, Steinar Høydal, Silje Ims Lied, Bjørn Smestad, Odd Helge Mjellem Tonheim

Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning – en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing
Publisert 2023 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Kartlegging og vurdering av skriveferdigheiter på andrespråket
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Å forske med lærerne - et metablikk på et aksjonsforskningsprosjekt i norskopplæringen for voksne innvandrere.
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik

Norsk som andrespråk = bokmål?
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Fra Syria til det norske hus - en studie av integrert språk- og kulturopplæring for syriske flyktninger
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Lars Julius Halvorsen

Kvifor skriv ikkje Dok? : ein kasusstudie av ein elev som er ny i landet, har nytt språk og ny skulekvardag
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Norsklærerrollen i en flerspråklig skole
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik, Sofie Emilie Holmen

Kartlegging og vurdering av skriveferdigheiter på ungdomssteget
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik

Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad

Kåll og fårikål - om flerspråklige elever i individuelt og kollektivt arbeid
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

Åleine eller saman? : ein studie av arbeidsmåtar i norsk, matematikk og engelsk
Publisert 2012 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Hvordan utvikle kunnskap om hva som foregår i klasserommet
Publisert 2011 av Birgitte Fondevik

"Learning by doing and reflection" - pedagogiske endringsprosesser i etterutdanningskurs for lærere
Publisert 2009 av Birgitte Fondevik Grimstad, Eva Michaelsen

Anna

What are the implications of cultural and linguistic diversity for the teachers’ classroom practice?
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Det fleirspråklege og fleirkulturelle klasserommet – nokre perspektiv på undervisninga
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Kontrastiv presentasjon av det arabiske språket. Samtale med Darin Iversen om arabisk og hva som kan være utfordrende for arabisktalende som skal lære norsk.
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik

En kontrastiv presenstasjon av språket thai. En samtale med Ploy Tansakul om thai og hva som er vanskelig i norsk.
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik

Frå einsam sak til praksisfelleskap - kollegasamarbeid knytt til førstelektorkvalifisering
Publisert 2023 av Bjørn Smestad, Birgitte Fondevik, Silje Ims Lied, Steinar Høydal, Gro Anita Bårdseth, Odd Helge Mjellem Tonheim

Faglig ansvarlig for NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Intervju med fjellveteran Erik Enitch om boka hans "Alene i fjellet".
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Norskopplæring for flyktninger
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Samarbeid om lærerstudentenes masteroppgaver
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Flerspråklighet som ressurs i klasserommet
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Flerspråklighet som ressurs i klasserommet
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Norskopplæring for elever bosatt i utlandet
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik

Vurdering av skriveferdigheter når norsk er andrespråket
Publisert 2022 av Birgitte Fondevik

Undervegsvurdering av andrespråkstekstar
Publisert 2022 av Birgitte Fondevik

Språkhjelpere og pedagogisk transspråking i norskopplæring for voksne andrespråksinnlærere i Norge (panel)
Publisert 2022 av Marianne Eek, Elena Tkachenko, Birgitte Fondevik

Flerspråklighet i opplæringa for voksne innvandrere
Publisert 2022 av Birgitte Fondevik

Samarbeid med flerspråklige assistenter om norskopplæringen for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn
Publisert 2022 av Birgitte Fondevik

Samarbeid med flerspråklige assistenter om norskopplæringen
Publisert 2022 av Birgitte Fondevik

Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen av voksne innvandrere
Publisert 2021 av Elena Tkachenko, Birgitte Fondevik, Jonas Yassin Iversen

Metodisk veileder for lærere i voksenopplæringen: Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen. 32s.
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik, Elena Tkachenko, Jonas Yassin Iversen

Teoretiske perspektiv på flerpråklig opplæring
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik

Flerspråklig støtte i norskopplæringen
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik

Hvordan dra veksler på deltakerenes flerspråklige kompetanse i norskinnlæringen?
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik

Feil type språklege og kulturelle ressursar?
Publisert 2021 av Randi Myklebust, Gunnhild Bergset, Birgitte Fondevik, Kristin Rostad Gangstad, Julia Melnikova, Hilde Randi Osdal

Erfaringer fra prosjektet Morsmålsstøtte i norskopplæringen
Publisert 2021 av Birgitte Fondevik

Bruk av morsmålsstøtte i norskopplæringa av voksne innvandrere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet
Publisert 2020 av Birgitte Fondevik

Veilederrolla i utviklingsprosjekter. Om samarbeid med UH-sektoren.
Publisert 2019 av Birgitte Fondevik

Draumen om eit bibliotek
Publisert 2019 av Birgitte Fondevik

Vennskapsbibliotek - Ulstein-Himo
Publisert 2019 av Birgitte Fondevik

Språklig mangfold som ressurs i klasserommet
Publisert 2019 av Birgitte Fondevik

Norsk friluftsliv med "en feministisk vri"
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik

Norsk som andrespråk = bokmål? Norskopplæring for innvandrarar i nynorskkommunar
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Bokmål eller nynorsk? - Norskopplæring for innvandrarar i nynorskkommunar
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Developing a multicultural kindergarten
Publisert 2018 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik, Gunnhild Bergset

Studentar frå heile verda lærer norsk
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Det er mulig å utgjøre en forskjell. - Glimt inn en afrikansk skolehverdag.
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Forskingsdagane - intervju, boklansering
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Kompetanse for mangfold - utviklingsprosjekter i skoler og barnehager
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Utvikling av språkferdigheter
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Hva vil det si å kunne et språk?
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Fra Syria til det norske hus - en kasusstudie av et intensivt språk- og integreringsopplegg for syriske flyktninger
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Lars Julius Halvorsen

Å være i utvikling som flerkulturell skole
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Å skrive og lese på andrespråket
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik

Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet "Nordic-ID" - fra sandaler til beksømsko [ISBN 978-82-7661-324-7] 33s.
Publisert 2017 av Lars Julius Halvorsen, Birgitte Fondevik, Lidun Hareide, Sarah Anderson

Å satse på "Kompetanse for mangfold"
Publisert 2017 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Språkstimulering gjennom bruk av litteratur
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Arbeid med lesing i barnehage og skole
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Utvikling av leseferdigheter når norsk er andrespråket
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Kartlegging som utgangspunkt for enkeltvedtak etter § 2-8/3-12
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Språklig og kulturelt mangfold
Publisert 2016 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Hvorfor skriver ikke Dok? Lesing og skriving når norsk er andrespråket.
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Norskopplæring for vaksne flyktningar og innvandrarar
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Kronikk: Menneske og språk på vandring
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Menneske og språk på vandring
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Språklig mangfold – en ressurs i lærerutdanningen
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik, Sofie Emilie Holmen

Språkopplæring for elever med norsk som andrespråk
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik

Nynorsk som opplæringsmålform for fleirspråklege
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet når norsk er andrespråket
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik

Tilpassa opplæring for fleirspråklege elevar
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik

Med fleirspråklege elevar i skulen
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik

Med flerspråklige elever i klassen
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik

Språkmangfold i utdanningen – en ressurs
Publisert 2015 av Sofie Emilie Holmen, Birgitte Fondevik

Å gå på skole på andrespråket - flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet
Publisert 2014 av Birgitte Fondevik

Kartlegging og vurdering av skriveferdigheiter når norsk er andrespråket
Publisert 2014 av Birgitte Fondevik

Norsklærerrollen i den flerspråklige skolen
Publisert 2014 av Sofie Emilie Holmen, Birgitte Fondevik Grimstad

Språkmangfold-en ressurs i grammatikkundervisningen
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad

Språkmøter i lærerutdanningen
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad, Sofie Emilie Holmen

Bruk av flerspråklige studenter som ressurs i lærerutdanningen
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad

Flerspråklige studenter som ressurs i lærerutdanningene
Publisert 2011 av Birgitte Fondevik Grimstad

Om å arbeide individuelt og kollektivt - utfordringer og muligheter for flerspråklige elever
Publisert 2011 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik Grimstad

Norsk som andrespråk - med fokus på kartlegging
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad

Språksituasjonen i Norge i dag
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad

Å delta i klasserommet på andrespråket
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

Å delta i klasserommet på andrespråket
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

Skriving på praktiske norskkurs for studenter fra utlandet
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Språkkartlegging som føresetnad for enkeltvedtak
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad

The multicultural classroom in Norway
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad

English, Mathematics and Norwegian on the timetable : a comparison of work methods, teacher competence and pupils' experience of the subjects
Publisert 2009 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Morsmålsundervisning er viktig
Publisert 2008 av Birgitte Fondevik

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar
Publisert 2008 av Birgitte Fondevik Grimstad

Hva skjer i klasserommet?
Publisert 2008 av Birgitte Fondevik Grimstad

Nynorsk i andrespråksopplæringa [ISBN 9788276612653] 31s.
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Kompetansehevingsprosjekt om minoritetsspråklege barn i barnehagen
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad

Å vokse opp med mer enn et språk
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad

Minoritetsspråklige barn i barnehagen
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad

Kartlegging av flerspråklige elever
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad

Nynorsk for innvandrarar?
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Nynorsk i andrespråksopplæringa
Publisert 2006 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Minoritetsspråklige elever og lesing
Publisert 2005 av Birgitte Fondevik Grimstad

Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter 25s.
Publisert 2005 av Elisabeth Selj, Anne Brautaset, Birgitte Fondevik Grimstad, Olaf Husby, Ingvild Nistov

Nynorsk i andrespråksopplæringa
Publisert 2004 av Birgitte Fondevik Grimstad