Kunstig intelligens (KI)

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på KI. Nedanfor er nokre av dei samla i ei ekspertliste over forskarar som kan svare på spørsmål i saker om KI innan ei rekkje område: frå pedagogikk til mediefag.

 

Siv M. Gamlem, professor, Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Synnøve Amdam, førsteamanuensis, Digital kompetanse i læring, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Joakim Olsson, høgskulelektor/ph.d.student, Digital kompetanse i læring, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Synnøve Moltudal, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Andreas Brandsæter, førsteamanuensis, Institutt for realfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Runar Lie Berge, førsteamanuensis, Institutt for realfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Roar Stokken, professor, Institutt for sosialfag, Avdeling for samfunnsfag og historie.

Ivar John Erdal, professor, Institutt for film og animasjon, Avdeling for mediefag.

Kjetil Vaage Øie, førsteamanuensis, Institutt for journalistikk, Avdeling for mediefag.