Profile picture for user RoarS

Roar Stokken

Professor

Institutt for sosialfag

Forsking:

Forskingsinteresser:

Bloggar ol der eg lagrar :

 

Utdanning:

  • Lærarutdanning frå HVO, HiA, HSH, HiVe
  • Hovudfag i pedagogisk informasjonsvitskap frå UiB
  • PhD i organisasjon og leiing frå NTNU

Praksis: 

  • Grunnskulelærar barneskule
  • Høgskulelærar IT i lærarutdanninga
  • Helsetenesteforsking 
  • Oppdragsforsking

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Handbok for førstegongsforskaren - Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid [ISBN 9788245040999] 261s.
Publisert 2022 av Roar Stokken, Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad
Publisher: Fagbokforlaget

Digital samhandling : Fjordantologien 2020 [ISBN 978-82-15-03739-4] 395s.
Publisert 2020 av Lars Julius Halvorsen, Roar Stokken, Wenke Mork Rogne, Ivar John Erdal
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Review of Policy Instruments for Climate-Smart Mountain Forestry
Publisert 2021 av Lenka Dubova, Lenka Slavikova, João C. Azevedo, Johan Barstad, Paola Gatto, Jerzy Lesinski, Davide Pettenella, Roar Stokken

Scientific literacy in a digital world
Publisert 2020 av Roar Stokken, Tom Børsen

Den gode tverrprofesjonelle samarbeidaren
Publisert 2019 av Roar Stokken, Knut Hunnes

Arbeidsrettet rehabilitering og hverdagens motstand
Publisert 2019 av Ingvild Firman Fjellså, Roar Stokken, Aksel Tjora

Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning
Publisert 2019 av Helene Hoemsnes, Roar Stokken

Fagprosedyrenes forvandling: om hvordan fagprosedyrer blir mer enn bare dokumenter når de møter praksis
Publisert 2017 av Roar Stokken, Frode Heldal, Angelica Bruntveit

(Un)organizing equal collaboration between users and professionals: on management of patient education in Norway
Publisert 2013 av Roar Stokken

Impeding or promoting a grassroots phenomenon? - On self-help projects as public sector means in Norway
Publisert 2012 av Roar Stokken, Johan Barstad, Gudrun Thokle

Self-Help/Mutual Aid in Nordic Countries: Introduction to Special Nordic Issue
Publisert 2012 av Carol Munn-Giddings, Roar Stokken

Living a Healthier Life Online: On Blending Professional and Experiential Knowledge in Online Self-Help Groups
Publisert 2012 av Roar Stokken, Gjermund Eikli

From Talk to Text: On a New Computer System, Discharge Planning and Instrumentalism
Publisert 2011 av Roar Stokken, Felicia Gabrielsson-Järhult

Den digitale konfirmanten : Om nettstøtte i trusopplæringa
Publisert 2011 av Roar Stokken, Gjermund Eikli

Den Segmenterte Prosjektorganisasjonen - om vilkår for gjennomføring av prosjekt i Kyrkja
Publisert 2011 av Johan Barstad, Roar Stokken

Learning of each other - Online: On the division of labour between technology and supervisors
Publisert 2010 av Roar Stokken, Gjermund Eikli

Where Superman Is Not On Staff – on implementation and lacking feedback
Publisert 2010 av Roar Stokken, Felicia Gabrielsson-Järhult

Den E-lærande pasienten
Publisert 2010 av Roar Stokken, Gjermund Eikli

Some are more equal than others… On how health workers cope with ideas that seems impossible to practice
Publisert 2009 av Roar Stokken

The patient educated patient - a health care asset or problem?
Publisert 2009 av Roar Stokken

Den kunnskapsrike pasienten
Publisert 2008 av Roar Stokken

Anna

Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Blogg med relevant fagstoff: https://blogg.hivolda.no/fogtps/
Publisert 2023 av Roar Stokken, Atle Ødegård

Statusrapport: Ivaretakelse av ansatte. Kartlegging av arbeidsmiljøet i barnevernstjenestene i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7661-372-8] 58s.
Publisert 2022 av Betina Haug Olson, Ellen Aarseth, Roar Stokken

En avslutning med sus, trøkk og schwung
Publisert 2021 av Aksel Tjora, Roar Stokken, Bjarte Folkestad

Kjelder i teksten : å referere rett og sannferdig
Publisert 2021 av Roar Stokken, Ragnhild Halsen

Den gode innleiinga
Publisert 2021 av Roar Stokken, Finn Ove Båtevik

Verkemiddel i akademisk skriving
Publisert 2021 av Roar Stokken, Ellen Madssen Andenes

Den gode innleiinga – Å invitere lesaren inn
Publisert 2021 av Roar Stokken, Finn Ove Båtevik

Digital samhandling
Publisert 2020 av Lars Julius Halvorsen, Roar Stokken, Wenke Mork Rogne, Ivar John Erdal

Råning, batong og peparspray
Publisert 2020 av Roar Stokken

Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund [ISBN 978-82-7661-340-7] 70s.
Publisert 2019 av Roar Stokken, Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Helene Hoemsnes

Barneblikk - Samskaping av ein betre oppvekst for born i familiar der nokon slit med psykisk helse og/eller rusmiddelbruk
Publisert 2018 av Roar Stokken, Silje Louise Dahl

Kommunal tenesteinnovasjon utanfrå og ovanfrå - Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med å styrke oppfølgingstilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som har utfordringar knytt til psykisk helse eller rusmiddelbruk i kommunane.
Publisert 2018 av Roar Stokken, Helene Hoemsnes

Barneblikksatsningen : samskaping for helse
Publisert 2018 av Roar Stokken, Helene Hoemsnes, Mette Grytten

System meet Lifeworld in the quality of patient education in Norway
Publisert 2018 av Roar Stokken

Historiefortelling på tvers av profesjoner
Publisert 2018 av Helene Hoemsnes, Roar Stokken

Praksisfellesskapet som modell for tverrprofesjonelle tenester
Publisert 2018 av Roar Stokken, Knut Hunnes

Kvalitet i opplæring av pasientar og pårørande
Publisert 2018 av Roar Stokken

Did you know the kind of group you make dictates your methods?
Publisert 2018 av Roar Stokken

Interprofessional collaboration: decolonization of child protection services or not?
Publisert 2018 av Ann-Iren Høgalmen, Roar Stokken

Interprofessional collaboration as decolonization of Child Protestion Work
Publisert 2018 av Ann-Iren Høgalmen, Roar Stokken

Studentane si opplevde læring av det tverrprofesjonselle seminaret "Saman om omsorg for barn"
Publisert 2017 av Ann-Iren Høgalmen, Roar Stokken

Utfordringar når ein skal yte god og rett behandling
Publisert 2017 av Roar Stokken, Knut Hunnes

Janusian Liminality: A key to the accountability of the equality between users and professionals in patient education in Norway [ISBN 978-82-326-0968-0] 175s.
Publisert 2015 av Roar Stokken

Self-Help/Mutual Aid in Nordic Countries: Introduction to Special Nordic Issue
Publisert 2012 av Carol Munn-Giddings, Roar Stokken

Evaluation of information given to patients affected by acute coronary syndrome transferred between hospitals by air ambulance
Publisert 2009 av SR Osdal, S Osdal, J Barstad, Roar Stokken, Torstein Hole

The ugly duckling that never became a swan - the rise and fall of the idea of equality between lay and professional within patient education in Norway
Publisert 2008 av Roar Stokken

Survival of the lifeworldliest - how patient education can survive despite not blending into the system
Publisert 2008 av Roar Stokken

Some are more equal than others… On how health workers cope with required hypocrisy by evoking two activity systems in two different Habermasian worlds
Publisert 2008 av Roar Stokken

Analyse/evaluering av informasjon til pasientar med akutt koronarsyndrom
Publisert 2008 av Siv Ssdal, Solrun Osdal, Roar Stokken, Johan Barstad, Torstein Hole

Organizational benefits from patient education
Publisert 2008 av Roar Stokken, Frode Heldal

The patient educated patient
Publisert 2008 av Roar Stokken

Teknologi og design med IKT Kunst og handverk i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Thorstein Vasset, Torbjørn Frantsen, Roar Stokken

A Didactic Approach to Patient Education
Publisert 2005 av Roar Stokken, Jørgen Urnes

Computer Supported Collaborative Learning as framework for a Chronic Disease Self-Management Program
Publisert 2005 av Roar Stokken

Online Chronic Disease Self-Management in Norway
Publisert 2005 av Roar Stokken

Evaluering av helsepedagogisk arbeid - evaluering av meir enn berre helse
Publisert 2004 av Roar Stokken, Jan Ole Bolsø

Lev eit friskare liv – på nett: - ligge heime og vere til nytte
Publisert 2004 av Roar Stokken

Lev eit friskare liv – ein nøkkel til å meistre betre
Publisert 2004 av Roar Stokken

Computer Supported Collaborative Learning in a Chronic Disease Self-Management Program
Publisert 2004 av Roar Stokken

Frivillig og offentlig - utviklinga av eit kurstilbod for leiarar av frivilligsentralar
Publisert 2004 av Roar Stokken

Computer Supported Collaborative Learning in a Chronic Disease Self-Management Program
Publisert 2004 av Roar Stokken

Presentasjon av prosjektet "Lev eit friskare liv i Midt-Noreg - på Internett"
Publisert 2004 av Roar Stokken

Computer Supported Collaborative Learning in a Chronic Disease Self-Management Program
Publisert 2004 av Roar Stokken

Eit tiltak å lære av : ei verksemdteoretisk vurdering av ein etterutdanningsmodell som er tufta på ei sosiokulturell forståing for læring 1s.
Publisert 2003 av Roar Stokken

Ei samling å lære av : evaluering av ei kurssamling [ISBN 8276611737] 29s.
Publisert 2003 av Roar Stokken

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? : slik tenker vi det [ISBN 8276611702]
Publisert 2003 av Roar Stokken, Jan Ole Bolsø

Design av ein kursmodell for etter- og vidareutdanning
Publisert 2003 av Roar Stokken

Frå utfordring til tiltak : utviklinga av ein nettstøtta kursmodell [ISBN 8276611672] 62s.
Publisert 2003 av Roar Stokken

Fronter 24! – Hjelp? [ISBN 8276611664] 57s.
Publisert 2003 av Torbjørn Frantsen, Terje H. Hanssen, Håvard Krøvel-Velle, Roar Stokken, Geir Thomassen

Det er ikkje Fronter, men ideen din som tel...
Publisert 2002 av Roar Stokken