Profile picture for user brandsaa

Andreas Brandsæter

Førsteamanuensis

Institutt for realfag

Utdanning

PhD, Statistikk og Data Science, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2020

Master i realfagsutdanning: matematikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2011

Undervisning

MAT110 - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk

MAT115 - Begynneropplæring, geometri, statistikk og sannsyn (1-7)

MAT140 - Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga

MA2A - Utforsking, argumentasjon og bevis

MA1B - Geometri og algebraisk tenking

Faglege interesser

statistisk modellering, regresjon, programmering i og for matematikkforståelse, pålitelig kunstig intelligens (forklarbar (XAI), robust, etc.), simulatorbasert vurdering, autonome systemer

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

On the use of maritime training simulators with humans in the loop for understanding and evaluating algorithms for autonomous vessels
Publisert 2022 av Anete Vagale, Ottar Osen, Andreas Brandsæter, Marius Stian Tannum, Christian Hovden, Robin Trulssen Bye

Integrated Programming and Mathematics in Schools - A Solid Foundation for a Future Engineering Education?
Publisert 2022 av Runar Lie Berge, Bjørnar Sæterås, Andreas Brandsæter

Shapley values for cluster importance: How clusters of the training data affect a prediction
Publisert 2022 av Andreas Brandsæter, Ingrid Kristine Glad

Programming in Mathematics Education: An Intermediary between the Real-World and the Mathematical Model
Publisert 2021 av Andreas Brandsæter

Assessing autonomous ship navigation using bridge simulators enhanced by cycle-consistent adversarial networks
Publisert 2021 av Andreas Brandsæter, Ottar Osen

Assuring Safe Implementation of Decision Support Functionality based on Data-driven Methods for Ship Navigation
Publisert 2020 av Andreas Brandsæter, Georg Smefjell, Koen van de Merwe, Vegard Kamsvåg

Unsupervised anomaly detection based on clustering methods and sensor data on a marine diesel engine
Publisert 2019 av Erik Vanem, Andreas Brandsæter

Efficient on-line anomaly detection for ship systems in operation
Publisert 2019 av Andreas Brandsæter, Erik Vanem, Ingrid Kristine Glad

Cluster-based anomaly detection in condition monitoring of a marine engine system
Publisert 2018 av Erik Vanem, Andreas Brandsæter

Towards a framework for assurance of autonomous navigation systems in the maritime industry
Publisert 2018 av Andreas Brandsæter, Knut Erik Knutsen

Ship speed prediction based on full scale sensor measurements of shaft thrust and environmental conditions
Publisert 2018 av Andreas Brandsæter, Erik Vanem

Cluster Based Anomaly Detection with Applications in the Maritime Industry
Publisert 2017 av Andreas Brandsæter, Erik Vanem, Ingrid Kristine Glad

Regression models for the effect of environmental conditions on the efficiency of ship machinery systems
Publisert 2017 av Erik Vanem, Andreas Brandsæter, Odin Gramstad

An Application of Sensor-Based Anomaly Detection in the Maritime Industry
Publisert 2016 av Andreas Brandsæter, Gabriele Manno, Erik Vanem, Ingrid Kristine Glad

Environmental impact and cost-effectiveness of CO2 reduction measures in multimodal trade routes: road and shipping
Publisert 2014 av Chara A. Georgopoulou, Nikolaos M.P. Kakalis, Andreas Brandsæter, Christos Chryssakis, Magnus Strandmyr Eide

Anna

Programming for Developing Mathematics Competencies
Publisert 2023 av Andreas Brandsæter

Shapley values for cluster importance: How clusters of the training data affect a prediction
Publisert 2023 av Andreas Brandsæter

Integrated Programming and Mathematics in Schools - A Solid Foundation for a Future Engineering Education?
Publisert 2022 av Runar Lie Berge, Bjørnar Sæterås, Andreas Brandsæter

On the use of maritime training simulators with humans in the loop for understanding and evaluating algorithms for autonomous vessels
Publisert 2022 av Anete Vagale, Ottar Osen, Andreas Brandsæter, Marius Stian Tannum, Christian Hovden, Robin Trulssen Bye

Testing and Assessing Autonomous Ship Navigation using Bridge Simulators
Publisert 2021 av Andreas Brandsæter

Data-driven methods for multiple sensor streams, with applications in the maritime industry 120s.
Publisert 2020 av Andreas Brandsæter
Publisher: Universitetet i Oslo

Data-driven models for autonomous navigation: Challenges and suggestions
Publisert 2019 av Andreas Brandsæter

Statistical approaches to Anomaly Detection based on Real-Time Sensor Measurements
Publisert 2019 av Erik Vanem, Andreas Brandsæter

Anomaly detection in maritime data streams
Publisert 2017 av Martin Tveten, Andreas Brandsæter, Ingrid Kristine Glad

Optimale randbetingelser for det diskrete Laplace-problemet 119s.
Publisert 2011 av Andreas Brandsæter
Publisher: Universitetet i Oslo