Profile picture for user sha

Synnøve Hedemann Amdam

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Stilling

Prosjektleiar - Læringsverkstaden

Prosjektleiar, DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga 2018-21
PhD-forskar og høgskulelektor i Digital kompetanse

Fagområde
Digital kompetanse, media literacy og digital literacy, profesjonsforsking og profesjonsfaglig digital kompetanse, lærarutdanning, digital skuleutvikling, medie- og kulturteori, mediepedagogikk

Doktorgradsprosjekt/PhD-project:
Media teachers’ discursive understandings in developing 21st century education: “Are we the tugboat, the satellite or the terror cell?

Teacher practices and teacher understandings of roles, practices and educational goals in technology-rich classrooms through a national media teacher survey (n=384) and two school case studies of the Media and Communication program in upper secondary school in Norway.

Forskingsprosjekt og -grupper/Research projects:

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt
Publisert 2021 av Marijana Kelentric, Ilka Nagel, Johan Kristian Andreasen, Ingvild Bergan, Toril Aagaard, Agnete Andersen Bueie, Josef Thingnes, Susanne Anette Kjekshus Koch, Synnøve Hedemann Amdam, Fredrik Mørk Røkenes, Mari-Ann Letnes, Cecilie Skaalvik

PfDK-trapp i fagdagar og fag – korleis møter studentane PfDK i utdanninga
Publisert 2021 av Synnøve Hedemann Amdam, Erik Gustav Joakim Olsson

Digitalization in schools - competencies for future teachers
Publisert 2021 av Synnøve Hedemann Amdam, Erik Gustav Joakim Olsson

DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga
Publisert 2020 av Synnøve Hedemann Amdam

Digital kompetanse i lys av fagfornyinga. Korleis drive skuleutvikling i digital kompetanse framover?
Publisert 2020 av Synnøve Hedemann Amdam

Digital skaparkraft i skule og lærarutdanning. Nasjonal nettverkskonferanse i profesjonsfagleg digital kompetanse
Publisert 2020 av Synnøve Hedemann Amdam

Digital utvikling og framtidas lærarutdanning.
Publisert 2020 av Synnøve Hedemann Amdam

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolelærerutdanningen og videre
Publisert 2020 av Synnøve Hedemann Amdam, Toril Aagaard

Profesjonsfagleg digital kompetanse omsett i læringsmodular - i prosjektet DigiGLU
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam

Digitale refleksjoner - Podcast: DigiGLU-prosjektet på Høgskulen i Volda. Samtale med Synnøve Amdam
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam, Ann-Thérèse Arstorp

Digital utvikling for kulturskulen
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam

Keynote: Digital literacy in teacher education
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam

PfDK, fagfornyinga og 21st century skillls. Kva skal vi utdanne for framover?
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam

Keynote: Digitalt tvisyn – Digitalisering frå eit brukarperspektiv
Publisert 2019 av Synnøve Hedemann Amdam

Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning
Publisert 2019 av Ann-Thérèse Arstorp, Synnøve Hedemann Amdam, Josef Thingnes, Ilka Nagel, Toril Aagaard, Johan Kristian Andreasen, Ingvild Bergan, Fredrik Mørk Røkenes, Mari-Ann Letnes

Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette
Publisert 2019 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Marianne Maugesten, Ilka Nagel, Synnøve Hedemann Amdam

Dersom digital kompetanse er svaret på framtidas utfordringar, korleis bør vi handle no?
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

PfDK i praksis - Modellar for samarbeid om digital utvikling i praksisfeltet
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam, Oddvar Aalde

Det digitale klasserommet - Også for næringslivet?
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

21st century skills and the role of the teacher in the digital classroom
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Veiledning og formativ vurdering i arbeidsplassbasert videreutdanning for lærere
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Digitalisering i skulen
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Fagfornyinga og 21st century skills. Korleis heng dette saman med skulebygg?
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Korleis digitalisere profesjonsutdanning?
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Profesjonsfagleg digital kompetanse, DigiGLU & Ulstein-modellen for EVU
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam

Dagsrevyen, Digitalisering
Publisert 2017 av Synnøve Hedemann Amdam

Den profesjonelle medielæreren: Å balansere teori, praksis og pedagogikk i medieundervisninga
Publisert 2017 av Synnøve Hedemann Amdam

Vidareutdanning for lærarar i teknologirike klasserom - eit pilotprosjekt i samarbeid med Ulstein kommune
Publisert 2017 av Synnøve Hedemann Amdam

Distanseovergripende læringsteknologi og digitale læringsverktøy
Publisert 2017 av Synnøve Hedemann Amdam

Digitale vurderingsformer i informasjonssamfunnet
Publisert 2016 av Synnøve Hedemann Amdam

Learning Literacy by Design Debate
Publisert 2016 av Jon Harman, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal

The media teacher goes professional. Balancing theory, practice and pedagogy in media education.
Publisert 2015 av Synnøve Hedemann Amdam

Om stemmene stemmer. Bruk av intervju-data i artiklar
Publisert 2015 av Synnøve Hedemann Amdam

Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ 82s.
Publisert 2014 av Ola Erstad, Synnøve Hedemann Amdam, Hans Christian Arnseth, Kenneth Silseth

Digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2014 av Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal, Marianne Hagelia

Framtidas læring og skule. Innleiing
Publisert 2014 av Synnøve Hedemann Amdam

Tverrfaglighet, praktisk og teoretisk opplæring, erfaringer fra dagens utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon
Publisert 2014 av Synnøve Hedemann Amdam

Forord
Publisert 2014 av Synnøve Hedemann Amdam

Les mer nøye, Kristin
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

The hybrid as problem or solution? Teacher reflections on establishing a culture of production in media education
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Medium og kommunikasjon i norsk skole
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon – motivasjonsfag i morgendagens skole
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Hvor skal de digitale hodene komme fra?
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

Kva er det med Medium og kommunikasjon?
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

'A school culture of our own'. Teacher reflections on contexts for learning, community and culture in media education
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon og norsk skole
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

MK og morgendagens skole
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Forskning på Medium og kommunikasjon
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Nedlegging Media og kommunikasjon
Publisert 2013 av Synnøve Hedemann Amdam

Digital production culture as mission impossible in school? Being the pattern breaker and fitting in
Publisert 2013 av Synnøve Moltudal, Synnøve Hedemann Amdam

The Media Teacher: becoming that “Guide on the Side”
Publisert 2012 av Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media TeacherCombining literacy and professionalism in the creation of vocational media education
Publisert 2012 av Synnøve Hedemann Amdam

Nytt og nyttig - landsdekkande undersøking av Medier og kommunikasjon
Publisert 2012 av Synnøve Hedemann Amdam

Det skjeve tårnet i PISA - Morgendagens skole
Publisert 2012 av Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media Teacher. Historic Developments in Teacher Identities reflecting on Media literacy and Professionalism
Publisert 2012 av Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Ting i tiden - Design som kulturell tendens [ISBN 8280330194] 114s.
Publisert 2003 av Synnøve Amdam