Profile picture for user sha

Synnøve Hedemann Amdam

Førsteamanuensis

Digital kompetanse i læring

Stilling

1.amanuensis - Institutt for digital kompetanse, AHL

Fagområde
Digital kompetanse, media literacy og digital literacy, profesjonsforsking og profesjonsfaglig digital kompetanse, lærarutdanning, digital skuleutvikling, medie- og kulturteori, mediepedagogikk

Doktorgradsprosjekt/PhD-project:
Media teachers’ discursive understandings in developing 21st century education: “Are we the tugboat, the satellite or the terror cell?

Teacher practices and teacher understandings of roles, practices and educational goals in technology-rich classrooms through a national media teacher survey (n=384) and two school case studies of the Media and Communication program in upper secondary school in Norway.

Forskingsprosjekt og -grupper/Research projects:

Utviklingsprosjekt:

Research

CRIStin

Other works

Profesjonsfaglig digital kompetanse i GrunnDig-prosjektet​
Published 2023 by Synnøve Hedemann Amdam

Developing professional digital competence in teacher education is still an instrumental endevour. Is collaborative design the answer?
Published 2023 by Synnøve Hedemann Amdam, Toril Aagaard, Ilka Nagel, Karl Solbue Vika

Kartlegging av erfaringer med digitalisering i grunnopplæringen i tre regioner​. Hva vet vi om digitalisering i skolen basert på spørreundersøkelser til lærere på 1-13.trinn og deres ledere?
Published 2022 by Øystein Gilje, Synnøve Hedemann Amdam, Morten Bergsten Njå

GrunnDig og implikasjoner for lærerutdanning
Published 2022 by Elaine Munthe, Ola Andres Erstad, Morten Bergsten Njå, Sanna Erika Forsström, Øystein Gilje, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Heggedal Moltudal, Silje Bergill Hagen

Digital kompetanse og DigiVett i skulen. Kva må ein ta omsyn til i digital skuleutvikling
Published 2022 by Synnøve Hedemann Amdam

Forskingsnotat om digitalisering kan vere vegvisar for lærarar og skular
Published 2022 by Synnøve Hedemann Amdam

Podcast: LL-462: Amdam og Dyb om digitalisering i skolen og GrunnDig
Published 2022 by Christian Lomsdalen, Synnøve Hedemann Amdam, Henning Dyb

Media teachers' discursive understandings in developing 21st century education: Are we the tugboat, the satellite, or the terror cell? 168s.
Published 2022 by Synnøve Hedemann Amdam, Ola Andres Erstad

Digitalisering i grunnopplæringen – hva vet vi?
Published 2022 by Øystein Gilje, Sanna Erika Forsström, Morten Bergsten Njå, Synnøve Hedemann Amdam

En systematisk kunnskapsoversikt over forskning om digitalisering i grunnopplæring: Hva vet vi om digitalisering i skolen basert på vitenskapelige studier av høy kvalitet?
Published 2022 by Sanna Erika Forsström, Øystein Gilje, Synnøve Hedemann Amdam, Elaine Munthe

Digitalisering i grunnopplæring; kunnskap, trender og framtidig kunnskapsbehov [ISBN 978-82-8439-121-2] 135s.
Published 2022 by Elaine Munthe, Ola Andres Erstad, Morten Bergsten Njå, Sanna Erika Forsström, Øystein Gilje, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Heggedal Moltudal, Silje Bergill Hagen

Kven avgjer kva som er "fake news"? - PfDK, media literacy og framtidskompetanser i skulen
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam

Lærelyst og medieproduksjon: Erfaringer med Lesson study i mediefaglig praksisopplæring i ungdomsskolen
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam, Stian Cornelius Fagerlid

Profesjonsfaglig digital kompetanse i strategi og realitet. Kva tyder digitalisering av lærarutdanning for leiarar ved ulike utdanningsinstitusjonar i Norge?
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam, Lina Rebekka Kobberstad, Tarja Irene Tikkanen

Kva utfordringar og moglegheiter gir bruk av digital teknologi i opplæringa og i vurderingsformene
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam

Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt
Published 2021 by Marijana Kelentric, Ilka Nagel, Johan Kristian Andreasen, Ingvild Bergan, Toril Aagaard, Agnete Andersen Bueie, Josef Thingnes, Susanne Anette Kjekshus Koch, Synnøve Hedemann Amdam, Fredrik Mørk Røkenes, Mari-Ann Letnes, Cecilie Skaalvik

PfDK-trapp i fagdagar og fag – korleis møter studentane PfDK i utdanninga
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam, Erik Gustav Joakim Olsson

Digitalization in schools - competencies for future teachers
Published 2021 by Synnøve Hedemann Amdam, Erik Gustav Joakim Olsson

DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga
Published 2020 by Synnøve Hedemann Amdam

Digital kompetanse i lys av fagfornyinga. Korleis drive skuleutvikling i digital kompetanse framover?
Published 2020 by Synnøve Hedemann Amdam

Digital skaparkraft i skule og lærarutdanning. Nasjonal nettverkskonferanse i profesjonsfagleg digital kompetanse
Published 2020 by Synnøve Hedemann Amdam

Digital utvikling og framtidas lærarutdanning.
Published 2020 by Synnøve Hedemann Amdam

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolelærerutdanningen og videre
Published 2020 by Synnøve Hedemann Amdam, Toril Aagaard

Profesjonsfagleg digital kompetanse omsett i læringsmodular - i prosjektet DigiGLU
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam

Digitale refleksjoner - Podcast: DigiGLU-prosjektet på Høgskulen i Volda. Samtale med Synnøve Amdam
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam, Ann-Thérèse Arstorp

Digital utvikling for kulturskulen
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam

Keynote: Digital literacy in teacher education
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam

PfDK, fagfornyinga og 21st century skillls. Kva skal vi utdanne for framover?
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam

Keynote: Digitalt tvisyn – Digitalisering frå eit brukarperspektiv
Published 2019 by Synnøve Hedemann Amdam

Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning
Published 2019 by Ann-Thérèse Arstorp, Synnøve Hedemann Amdam, Josef Thingnes, Ilka Nagel, Toril Aagaard, Johan Kristian Andreasen, Ingvild Bergan, Fredrik Mørk Røkenes, Mari-Ann Letnes

Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette
Published 2019 by Odd Helge Mjellem Tonheim, Marianne Maugesten, Ilka Nagel, Synnøve Hedemann Amdam

Dersom digital kompetanse er svaret på framtidas utfordringar, korleis bør vi handle no?
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

PfDK i praksis - Modellar for samarbeid om digital utvikling i praksisfeltet
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam, Oddvar Aalde

Det digitale klasserommet - Også for næringslivet?
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

21st century skills and the role of the teacher in the digital classroom
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Veiledning og formativ vurdering i arbeidsplassbasert videreutdanning for lærere
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Digitalisering i skulen
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Fagfornyinga og 21st century skills. Korleis heng dette saman med skulebygg?
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Korleis digitalisere profesjonsutdanning?
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Profesjonsfagleg digital kompetanse, DigiGLU & Ulstein-modellen for EVU
Published 2018 by Synnøve Hedemann Amdam

Dagsrevyen, Digitalisering
Published 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Den profesjonelle medielæreren: Å balansere teori, praksis og pedagogikk i medieundervisninga
Published 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Vidareutdanning for lærarar i teknologirike klasserom - eit pilotprosjekt i samarbeid med Ulstein kommune
Published 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Distanseovergripende læringsteknologi og digitale læringsverktøy
Published 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Digitale vurderingsformer i informasjonssamfunnet
Published 2016 by Synnøve Hedemann Amdam

Learning Literacy by Design Debate
Published 2016 by Jon Harman, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal

The media teacher goes professional. Balancing theory, practice and pedagogy in media education.
Published 2015 by Synnøve Hedemann Amdam

Om stemmene stemmer. Bruk av intervju-data i artiklar
Published 2015 by Synnøve Hedemann Amdam

Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ 82s.
Published 2014 by Ola Erstad, Synnøve Hedemann Amdam, Hans Christian Arnseth, Kenneth Silseth

Digital kompetanse i lærarutdanningane
Published 2014 by Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal, Marianne Hagelia

Framtidas læring og skule. Innleiing
Published 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Tverrfaglighet, praktisk og teoretisk opplæring, erfaringer fra dagens utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon
Published 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Forord
Published 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Les mer nøye, Kristin
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

The hybrid as problem or solution? Teacher reflections on establishing a culture of production in media education
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Medium og kommunikasjon i norsk skole
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon – motivasjonsfag i morgendagens skole
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Hvor skal de digitale hodene komme fra?
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

Kva er det med Medium og kommunikasjon?
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

'A school culture of our own'. Teacher reflections on contexts for learning, community and culture in media education
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon og norsk skole
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

MK og morgendagens skole
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Forskning på Medium og kommunikasjon
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Nedlegging Media og kommunikasjon
Published 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Digital production culture as mission impossible in school? Being the pattern breaker and fitting in
Published 2013 by Synnøve Moltudal, Synnøve Hedemann Amdam

The Media Teacher: becoming that “Guide on the Side”
Published 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media TeacherCombining literacy and professionalism in the creation of vocational media education
Published 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Nytt og nyttig - landsdekkande undersøking av Medier og kommunikasjon
Published 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Det skjeve tårnet i PISA - Morgendagens skole
Published 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media Teacher. Historic Developments in Teacher Identities reflecting on Media literacy and Professionalism
Published 2012 by Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Ting i tiden - Design som kulturell tendens [ISBN 8280330194] 114s.
Published 2003 by Synnøve Amdam