Læringsverkstaden

Læringsverkstaden er støtteteneste og læringsressurs for digital utvikling og studiekvalitet ved HVO. Læringsverkstaden støttar fagtilsette og studentar i å vidareutvikle profesjonsfagleg digital kompetanse, studentaktive lærings- og vurderingsformer, digital didaktikk og arbeidslivsrelevans med bruk av digitale ressursar. Læringsverkstaden tilbyr digitale og fysiske kurs og opplæring knytt til fagspesifikke ressursar og fellessystem ved HVO.

Film og redigering: Karsten Quix

Opningstider:

Kontakt oss:

Måndag: 13.00 - 16.00

Tysdag: 13.00 - 16.00

Onsdag: 13.00 - 16.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

Fredag: 13.00 - 16.00

Følg oss på Facebook


Følg oss på Instagram


E-post


Chat