Læringsverkstaden

Lokala våre i Biblioteket er stengde i høve pandemien, men vi er her for deg på nett! 

Lurer du på noko om Læringsverkstaden når du oss på: L@hivolda.no

Kva er Læringsverkstaden? 

  • To rom i biblioteket: Verkstaden (BK170) og Læringsrommet (BK171)
  • For tilsette og lærarstudentar primært, men også for andre studentar
  • Ein stad å få hjelp med og teste stort og smått digitalt og didaktisk
  • Ein kursstad for ulike digitaldidaktiske kurs (høgskulepedagogikk)
  • Ein stad å låne utstyr til undervising

Opningstider

De kan kontakte Læringsverkstaden på mail: l@hivolda.no

Open med studentvakter:

  Tysdag  12:00 - 16:00
  Onsdag  12:00 - 16:00
  Torsdag  12:00 - 16:00

 

Temaveker i verkstaden

  1. Digitale modular ein kan jobbe seg gjennom om tema utvikla til vekene (2 timar).

  2. Kom innom og få hjelp for studentar og tilsette.

  3. Kursing ein kan melde seg på frå kl.14.15 - 16.00 tysdag og torsdag.

 

Påmelding til kurs

Digitale kurs

Dei digitale kursa skjer i Canvas, dei er berekna til ca. to timar aktivitet og er utgangspunkt for verkstadkursa vi held tysdag og torsdag 14:15-16:00. Nye digitale kurs vert publisert veke for veke, og du finn dei igjen her om du vil ta dei seinare. Kursa kan gå inn i høgskulepedagogikk-emna HPE204 og HPE205.

Klikk her for å melde deg på digitale kurs.

Verkstadkurs

Verkstadkursa blir halde tysdag og torsdag kl. 14.15-16 i Læringsrommet BK171 ved sidan av sjølve verkstaden. Desse fysiske kursa tek utgangspunkt i dei digitale kursa, og har plass til 25 deltakarar. Same kurs vert halde tysdag og torsdag.

Klikk her for å melde deg på verkstadkurs

 

Temaveker Haust 2019

Veke  Tema
  

Digital samarbeid og etikk

39 Obligatorisk HPE204 1) Teams og samskriving i Office365
40 Obligatorisk HPE2042) Canvas - struktur, organisering og studentkommunikasjon (+ skulen)
42 Obligatorisk HPE2043) Bildebruk, CC, publisering, GDPR, kildesøk
  

Undervising i teknologirike miljø

43Obligatorisk HPE2054) Interaktive tavler og casting
44Obligatorisk HPE2055) Samarbeid med G Suite (+ LMS i skulen)
45 Obligatorisk HPE2046) Rettleiing, vurdering og aktivitetar i Canvas
  

Mediebruk i undervising

46Obligatorisk HPE2057) Digital forteljing
47Obligatorisk HPE204, HPE2058) Læringsfilm
48Obligatorisk HPE204, HPE2059) Omvendt undervising
49Obligatorisk HPE20410) Studio Strøm

 

Temaveker Vår 2020 - Førebels

Veke Tema
  

Studentaktive læringsformer og læringsdesign

7Obligatorisk HPE204 11) Studentkvalitet og læringsanalyse
9Obligatorisk HPE20512) Adaptiv læring
10Obligatorisk HPE20513) Gamification
  

Digital didaktikk

11HPE205 obligatorisk 14/15/1614) AR/VR 
12 15) Algoritmisk tenking og programmering
13 16) Sensorbruk og datalogging
  

Forskingsressursar / metodar

14 17) Database / Kildesøk
17 18) Spørjeskjema - SurveyXact
18 19) Kvalitativ analyse - NVivo
19 20) Kvantitativ analyse - SPSS