Læringsverkstaden

Lurer du på noko om digital undervising eller bruk av ulike ressursar i digital eller fysisk undervising og i oppgåvearbeid? I teama over finn du tips og får svar på ulike spørsmål. Du kan også kontakte oss på epost: L@hivolda.no

Læringsverkstaden er høgskulen si støtteteneste for bruk av digitale ressursar og utvikling av profesjonsfagleg digital kompetanse. Utanom dei digitale teama over og kursressursane nedanfor finn du oss i Verkstaden-BK170, Læringsromet-BK171 og i LV-Studio-BK290 i biblioteket. Vil du lære deg å lage film, podkast eller teste ut ulike digitale verktøy? Ta kontakt og book tid. Vil du vite meir så snurr film!