Folkehelse og lokalsamfunn

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på folkehelse og lokalsamfunn. Nedanfor er nokre av dei sett saman i ei ekspertliste over forskarar som kan svare på spørsmål i saker innan områder som lokalsamfunnsutvikling, lokaldemokrati, folkehelsearbeid og folkehelsepolitikk.

Finn Ove Båtevik, professor, Institutt for sosialfag, 
Stikkord:
Lokalsamfunnsutvikling | Lokale institusjonar | Livsløp | Demografiske endringar

Randi Bergem, dosent, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.
Stikkord:
Lokalt og regionalt folkehelsearbeid | Medverknad i lokalt folkehelsearbeid | Planlegging og folkehelse | Utviklinga i lokalt folkehelsearbeid i Norge (særleg frå 2008 og til i dag)

Bjarte Folkestad, professor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.
Stikkord:
Kommunal organisering | Tenesteutvikling | Innbyggjarinvolvering |  Medverknad | Lokaldemokrati

Gro Anita Bårseth, førstelektor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.
Stikkord:
Kommunal planlegging | Medverknad og lokalsamfunnsutvikling |  Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging

Grethe Mattland Olsen, førstelektor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.
Stikkord:
Lokalsamfunnsplanlegging | Medverknad | Stedsutvikling

Ellen Strøm Synnevåg, førsteamanuensis, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.
Stikkord:
Tverrsektoriell folkehelsepolitikk  | Folkehelse og planlegging | Helsefremmande lokalsamfunn