Profile picture for user synnevaa

Ellen Strøm Synnevåg

Førsteamanuensis

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Nettbaserte folkehelseoversikter: Potensial for å løyse oversiktsarbeidet sitt dilemma?
Publisert 2023 av Gro Anita Bårdseth, Ellen Strøm Synnevåg, Jens Standal Groven

Evaluating ‘Health in All Policies’ in Norwegian Municipalities
Publisert 2022 av Ellen Strøm Synnevåg

Legitimising inter-sectoral public health policies: A challenge for professional identities?
Publisert 2019 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Fosse

Intersectoral planning for public health: Dilemmas and challenges
Publisert 2018 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Minda Fosse

Public health terminology: Hindrance to a Health in All Policies approach?
Publisert 2017 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Fosse

Anna

Medverknad i planlegging - opplæring i plan for politikarar
Publisert 2024 av Ellen Strøm Synnevåg, Gro Anita Bårdseth

Samarbeid for folkehelse - ein casestudie av StikkUT!-ordninga
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik, Ellen Strøm Synnevåg

Folkehelse visualisert. Formidling og bruk av tung statistikk gjennom film og visualisering.
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Ellen Strøm Synnevåg, Jens Standal Groven

Betre folkehelse. Utvikling av pilot for interkommunal og digital folkehelseoversikt for kommunane på Søre Sunnmøre. Sluttrapport. 15s.
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Ellen Strøm Synnevåg, Jens Standal Groven

Gratis nettkurs om folkehelsearbeid
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Ellen Strøm Synnevåg

Korleis planlegge for god folkehelse? 2
Publisert 2021 av Ellen Strøm Synnevåg

Nettkurs i bruk av kvalitative data i folkehelsearbeid
Publisert 2021 av Gro Anita Bårdseth, Ellen Strøm Synnevåg

Korleis planlegge for betre folkehelse?
Publisert 2020 av Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttevaluering, hovudfunn og tilrådingar. (Kortversjon) [ISBN 978-82-7661-352-0] 18s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities [ISBN 9788230868157]
Publisert 2019 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 84s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg
Publisher: Høgskulen i Volda

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg
Publisher: Høgskulen i Volda

Collaborative planning for healthy cities
Publisert 2017 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam

Planning as tool in municipal public health work
Publisert 2016 av Ellen Strøm Synnevåg

Kan god helse planleggast?
Publisert 2015 av Ellen Strøm Synnevåg

Municipal plans as a tool to reduce social inequslities in health
Publisert 2015 av Ellen Strøm Synnevåg