Profile picture for user gmo

Grethe Mari Mattland Olsen

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Rekruttering av nøkkelpersonar til arbeidsmarknaden - ei utfordring for Nord-Vestlandet?
Publisert 2004 by Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Jakta på det regionale mennesket
Publisert 2004 by Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Ny yrkesutdanning – ny kompetanse for regionane
Publisert 2000 by Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe M Mattland Olsen

Ny yrkesutdanning - kompetanse for regionane?
Publisert 1999 by Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen, Marit Husmo, Jahn Petter Johnsen

Anna

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø som fremmer folkehelse. Kort om konferansen Barn og medverknad og samarbeid og innvolvering av studentar i prosjektarbeid
Publisert 2017 by Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø som fremmer folkehelse. Bearbeiding av data
Publisert 2017 by Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø som fremmer folkehelse. foreløpige funn frå nasjonal undervegsrapport.
Publisert 2017 by Grethe M Mattland Olsen, Randi Bergem

På Skype til Moldova
Publisert 2016 by Grethe M Mattland Olsen

Undervisar Moldovarar i demokrati frå Volda
Publisert 2016 by Grethe M Mattland Olsen

Universell utforming
Publisert 2015 by Grethe M Mattland Olsen

Kartlegging av stedskvalitet.
Publisert 2015 by Grethe M Mattland Olsen

Lokalprodusert mat i norske hoteller - suksess.kriterier og utfordringer.
Publisert 2015 by Grethe M Mattland Olsen

Lokal produsert mat i norske hoteller – suksesskriterier og utfordringer
Publisert 2015 by Nathalie Homlong, Grethe M Mattland Olsen

Skal analysere Stranda
Publisert 2014 by Grethe M Mattland Olsen

Miljø og samfunn, kompendium IPA 111 200s.
Publisert 2013 by Grethe M Mattland Olsen

Universell utforming, Tekstsamling til bruk i den Tverrfaglege undervisningsveka 16-19 september 2013 72s.
Publisert 2013 by Grethe M Mattland Olsen

StudiebygdA - orientering om forarbeidet til rapporten
Publisert 2013 by Grethe M Mattland Olsen

Innvandring - som ressurs for regional utvikling
Publisert 2013 by Grethe M Mattland Olsen

Kompetanse for en kunnskapsintensiv framtid
Publisert 2013 by Grethe M Mattland Olsen

Kortreist mat på fleire hotellfat
Publisert 2012 by Grethe M Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

Miljø og samfunn, Årsstudium i samfunnsfag, Bachelor i planlegging og administrasjon 100s.
Publisert 2012 by Grethe M Mattland Olsen

The battle for highly educated personnel
Publisert 2012 by Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Kortreist mat på fleire fat? På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjestar? 62s.
Publisert 2012 by Geirmund Dvergsdal, Grethe M Mattland Olsen

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen - en studie blant bedrifter i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7692-310-0] 37s.
Publisert 2011 by Finn Ove Båtevik, Bjørn Tore Nystrand, Grethe M Mattland Olsen, Marianne Staurset

Kortreist mat på fleire fat? 16s.
Publisert 2011 by Grethe Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

FoU-strategi Møre og Romsdal 2011 - 2015 16s.
Publisert 2011 by Grethe Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren [ISBN 978-82-7692-316-2] 49s.
Publisert 2011 by Marte Hanche-Olsen, Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal

FoU Strategi for Møre og Romsdal 2011 - 2015,
Publisert 2011 by Geirmund Dvergsdal, Grethe M Mattland Olsen

Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling [ISBN 978-82-7692-314-8] 47s.
Publisert 2011 by Grethe M Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal, Gro Marit Grimsrud

Snart klar med rapportar
Publisert 2004 by Grethe M Mattland Olsen

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak [ISBN 8276922112] 121s.
Publisert 2004 by Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak : kortversjon [ISBN 8276922120] 25s.
Publisert 2004 by Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Kompetanse : yrkesutdanning i to regionar etter Reform 94 [ISBN 82-7692-155-8] 153s.
Publisert 2000 by Kåre Heggen, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til sentra Brattvåg, Fiskåbygd og Ulsteinvik [ISBN 82-7692-163-9] 87s.
Publisert 2000 by Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen

Evaluering av Senter for kompetanseutvikling i Ålesund [ISBN 82-7692-161-2] 64s.
Publisert 2000 by Roy Asle Andreassen, Grethe Mattland Olsen

Kvifor skal vi avverke skog? : om årsaker til skogavverking på Vestlandet [ISBN 82-7692-151-5] 127s.
Publisert 2000 by Jørgen Amdam, Johan Barstad, Grethe Mattland Olsen

Vidaregåande opplæring for vaksne : erfaringar med modulstrukturerte opplæringsløp : undervegsnotat i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" - del C 30s.
Publisert 1999 by Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Kompetanse i regionalt perspektiv : yrkesutdanning i Glåmdalen og Ytre Søre Sunnmøre under gjennomføringa av Reform 94 [ISBN 82-7692-134-5] 169s.
Publisert 1998 by Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen

Kartlegging og analyse av utviklingsretningar i Ålesundregionen og Ålesund : innspel til arbeidet med å forme strategiar for framtidig utvikling [ISBN 82-7692-133-7] 82s.
Publisert 1998 by Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Geir Tangen

Oppgåver og rollefordeling ved tilrettelegging av brukartilpassa opplæring for vaksne : undervegsnotat. Trønderverkstedet, Sør- og Nord-Trøndelag, Brukertilpasset opplæring for voksne, Oppland, Nettverk for livslang læring, Hordaland 41s.
Publisert 1998 by Karl Johan Skårbrevik, Reidun Høydal, Grethe Mattland Olsen

Evaluering av prosjektet "Brukartilpassa opplæring for vaksne" : undervegsrapport nr. 1 [ISBN 82-7692-121-3] 103s.
Publisert 1998 by Karl Johan Skårbrevik, Johan Barstad, Grethe Mattland Olsen

Karriereplanlegging : langsiktig planlegging for elevar i vidaregåande opplæring : undervegsrapport nr. 5 i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" [ISBN 82-7692-120-5] 107s.
Publisert 1998 by Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Årsaker til manglande skogavvirking i Sogn og Fjordane : rapport frå Fase I : faktorar som er med å påverke hogstavgjerdslene : forslag til tiltak [ISBN 82-7692-096-9] 101s.
Publisert 1997 by Jørgen Amdam, Johan Barstad, Kari Frøseth, Grethe Mattland Olsen

Årsaker til manglande skogavvirking i Møre og Romsdal : rapport frå Fase I : faktorar som er med å påverke hogstavgjerdslene : forslag til tiltak [ISBN 82-7692-083-7] 108s.
Publisert 1996 by Jørgen Amdam, Johan Barstad, Kari Frøseth, Grethe Mattland Olsen

Evaluering av Ålesundregionens Utviklingskontor [ISBN 82-7661-047-1] 79s.
Publisert 1996 by Jørgen Amdam, Inge Dyrhol, Grethe Mattland Olsen

Ungdom : utdanningseksplosjon - nye karrierar? [ISBN 82-7692-045-4] 181s.
Publisert 1995 by Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen