Profile picture for user gmo

Grethe Mari Mattland Olsen

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Rekruttering av nøkkelpersonar til arbeidsmarknaden - ei utfordring for Nord-Vestlandet?
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Jakta på det regionale mennesket
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Ny yrkesutdanning – ny kompetanse for regionane
Publisert 2000 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe M Mattland Olsen

Ny yrkesutdanning - kompetanse for regionane?
Publisert 1999 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen, Marit Husmo, Jahn Petter Johnsen

Anna

Voldastudentar skal "planlegge" Ålesund
Publisert 2019 av Grethe M Mattland Olsen

HVO-studentar med i utvikling av ny områdeplan
Publisert 2019 av Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø for folkehelse
Publisert 2019 av Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 84s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø som fremmer folkehelse. Kort om konferansen Barn og medverknad og samarbeid og innvolvering av studentar i prosjektarbeid
Publisert 2017 av Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø som fremmer folkehelse. Bearbeiding av data
Publisert 2017 av Grethe M Mattland Olsen

Nærmiljø som fremmer folkehelse. foreløpige funn frå nasjonal undervegsrapport.
Publisert 2017 av Grethe M Mattland Olsen, Randi Bergem

På Skype til Moldova
Publisert 2016 av Grethe M Mattland Olsen

Undervisar Moldovarar i demokrati frå Volda
Publisert 2016 av Grethe M Mattland Olsen

Universell utforming
Publisert 2015 av Grethe M Mattland Olsen

Kartlegging av stedskvalitet.
Publisert 2015 av Grethe M Mattland Olsen

Lokalprodusert mat i norske hoteller - suksess.kriterier og utfordringer.
Publisert 2015 av Grethe M Mattland Olsen

Lokal produsert mat i norske hoteller – suksesskriterier og utfordringer
Publisert 2015 av Nathalie Homlong, Grethe M Mattland Olsen

Skal analysere Stranda
Publisert 2014 av Grethe M Mattland Olsen

Miljø og samfunn, kompendium IPA 111 200s.
Publisert 2013 av Grethe M Mattland Olsen

Universell utforming, Tekstsamling til bruk i den Tverrfaglege undervisningsveka 16-19 september 2013 72s.
Publisert 2013 av Grethe M Mattland Olsen

StudiebygdA - orientering om forarbeidet til rapporten
Publisert 2013 av Grethe M Mattland Olsen

Innvandring - som ressurs for regional utvikling
Publisert 2013 av Grethe M Mattland Olsen

Kompetanse for en kunnskapsintensiv framtid
Publisert 2013 av Grethe M Mattland Olsen

Kortreist mat på fleire hotellfat
Publisert 2012 av Grethe M Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

Miljø og samfunn, Årsstudium i samfunnsfag, Bachelor i planlegging og administrasjon 100s.
Publisert 2012 av Grethe M Mattland Olsen

The battle for highly educated personnel
Publisert 2012 av Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Kortreist mat på fleire fat? På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjestar? 62s.
Publisert 2012 av Geirmund Dvergsdal, Grethe M Mattland Olsen

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen - en studie blant bedrifter i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7692-310-0] 37s.
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik, Bjørn Tore Nystrand, Grethe M Mattland Olsen, Marianne Staurset

Kortreist mat på fleire fat? 16s.
Publisert 2011 av Grethe Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

FoU-strategi Møre og Romsdal 2011 - 2015 16s.
Publisert 2011 av Grethe Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal

Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren [ISBN 978-82-7692-316-2] 49s.
Publisert 2011 av Marte Hanche-Olsen, Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal

FoU Strategi for Møre og Romsdal 2011 - 2015,
Publisert 2011 av Geirmund Dvergsdal, Grethe M Mattland Olsen

Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling [ISBN 978-82-7692-314-8] 47s.
Publisert 2011 av Grethe M Mattland Olsen, Geirmund Dvergsdal, Gro Marit Grimsrud

Snart klar med rapportar
Publisert 2004 av Grethe M Mattland Olsen

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak [ISBN 8276922112] 121s.
Publisert 2004 av Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak : kortversjon [ISBN 8276922120] 25s.
Publisert 2004 av Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Kompetanse : yrkesutdanning i to regionar etter Reform 94 [ISBN 82-7692-155-8] 153s.
Publisert 2000 av Kåre Heggen, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til sentra Brattvåg, Fiskåbygd og Ulsteinvik [ISBN 82-7692-163-9] 87s.
Publisert 2000 av Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen

Evaluering av Senter for kompetanseutvikling i Ålesund [ISBN 82-7692-161-2] 64s.
Publisert 2000 av Roy Asle Andreassen, Grethe Mattland Olsen

Kvifor skal vi avverke skog? : om årsaker til skogavverking på Vestlandet [ISBN 82-7692-151-5] 127s.
Publisert 2000 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Grethe Mattland Olsen

Vidaregåande opplæring for vaksne : erfaringar med modulstrukturerte opplæringsløp : undervegsnotat i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" - del C 30s.
Publisert 1999 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Kompetanse i regionalt perspektiv : yrkesutdanning i Glåmdalen og Ytre Søre Sunnmøre under gjennomføringa av Reform 94 [ISBN 82-7692-134-5] 169s.
Publisert 1998 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen

Kartlegging og analyse av utviklingsretningar i Ålesundregionen og Ålesund : innspel til arbeidet med å forme strategiar for framtidig utvikling [ISBN 82-7692-133-7] 82s.
Publisert 1998 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Geir Tangen

Oppgåver og rollefordeling ved tilrettelegging av brukartilpassa opplæring for vaksne : undervegsnotat. Trønderverkstedet, Sør- og Nord-Trøndelag, Brukertilpasset opplæring for voksne, Oppland, Nettverk for livslang læring, Hordaland 41s.
Publisert 1998 av Karl Johan Skårbrevik, Reidun Høydal, Grethe Mattland Olsen

Evaluering av prosjektet "Brukartilpassa opplæring for vaksne" : undervegsrapport nr. 1 [ISBN 82-7692-121-3] 103s.
Publisert 1998 av Karl Johan Skårbrevik, Johan Barstad, Grethe Mattland Olsen

Karriereplanlegging : langsiktig planlegging for elevar i vidaregåande opplæring : undervegsrapport nr. 5 i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" [ISBN 82-7692-120-5] 107s.
Publisert 1998 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Årsaker til manglande skogavvirking i Sogn og Fjordane : rapport frå Fase I : faktorar som er med å påverke hogstavgjerdslene : forslag til tiltak [ISBN 82-7692-096-9] 101s.
Publisert 1997 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Kari Frøseth, Grethe Mattland Olsen

Årsaker til manglande skogavvirking i Møre og Romsdal : rapport frå Fase I : faktorar som er med å påverke hogstavgjerdslene : forslag til tiltak [ISBN 82-7692-083-7] 108s.
Publisert 1996 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Kari Frøseth, Grethe Mattland Olsen

Evaluering av Ålesundregionens Utviklingskontor [ISBN 82-7661-047-1] 79s.
Publisert 1996 av Jørgen Amdam, Inge Dyrhol, Grethe Mattland Olsen

Ungdom : utdanningseksplosjon - nye karrierar? [ISBN 82-7692-045-4] 181s.
Publisert 1995 av Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen