Stor konkurranse på de populære studiene

Tekst: Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

For de mest populære studiene ved Høgskulen i Volda er konkurransen om plassene fortsatt stor, men i årets hovedopptak har den totale søkermassen krympet med nesten 20 prosent etter flere år med oppgang. 

I løpet av de siste dagene skal alle som har søkt studieplass gjennom Samordna opptak ha fått svar på om og hvor de har fått studieplass. Noen har kommet inn på førstevalget sitt, andre ikke og noen står på ventelister og lever i håpet.

Høgskulen i Volda (HVO) opplever også i år ventelister på en rekke studier, selv etter nedgang i søkertallene.

Nedgang i ventelistene

I fjor kunne HVO melde om rekordlange ventelister ved bachelorutdanningene ved sosialt arbeid, med over 400 på venteliste på utdanningene i barnevernspedagog og sosionom.

I år har ventelistene krympet til snaut 110 på barnevernspedagog og 150 på sosionom. Det gjør at totalsnittet man må ha i karakterpoeng for å få tilbud ved studiet har gått noe ned, selv om konkurransen fremdeles er tøff ved de største studiene på høgskulen. 

– Bachelorutdanningene våre i sosialt arbeid er de største utdanningene ved Høgskulen i Volda, og selv om journalistikk trekker enda flere søkere, så er vi godt fornøyde med at søkertallene holder seg høyt oppe på et fagområde som er viktig for HVO, sier Ann Kristin Emblem, studiedirektør ved Høgskulen i Volda. 

Friluftsliv fremdeles på topp

Årsstudiet i friluftsliv har gjennom flere år vært svært populært og det har vært det studiet ved Høgskulen i Volda med høyest poengsnitt for å komme inn.

Selv om det er litt færre førsteprioritetssøkere, så holder trenden for friluftsliv seg også i år. Poengsnittet er økt, mens snaut 70 søkere står på venteliste.

Årsstudiet i friluftsliv har holdt seg stabilt høyt gjennom flere år nå, og vi er glade for å kunne tilby et studie med høy kvalitet, sier Ann Kristin.

Vi har fremdeles en rekke studium som er åpent for søk med oppstart til høsten – se her!

Stabilt på mediefagene

Mediefagene ved HVO har klart å holde seg populære og det er ventelister på de aller fleste studiene. På medieproduksjonstudiet er det rundt 60 på venteliste, mens det på studiet med tradisjonelt høye søkertall – journalistikk, så er det rundt 230 på venteliste.

Ved bachelorstudiet i PR, kommunikasjon og media har alle førsteprioritetssøkere fått tilbud om studieplass.

Selv om vi har noen færre søkere på mediefagene, så er vi fornøyd med at populariteten til medieproduksjon holder seg oppe og dessuten har det nest høyeste søkertallet noen gang. Det er fremdeles lange venterlister på journalistikk, og vi konstanterer at søkertallene er gode, slår Ann Kristin fast.  

Enda færre vil bli lærere

For andre året på rad opplever Høgskulen i Volda færre søkere på lærerutdanningene, med en knapp nedgang for grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, og en litt større nedgang for 5. - 10. trinn. Nasjonalt har man sett en liten økning på 1. - 7. trinn, men HVO går altså mot den nasjonale trenden. 

Også hos barnehagelærerutdanningene er det nedgang. 

– Det er bekymringsfullt at lærerutdanningene går såpass ned, men det er dessverre ikke overaskende gitt den nasjonale nedgangen. Dette er noe som må tas tak i på overordnet nivå, men Høgskulen i Volda vil fortsette jobbe for å tilby lærerutdanninger med god kvalitet, sier Ann Kristin.

Det er fremdeles mulig å søke på lærerutdanningene våre – her kan du søke!

Del på