Sjå møtet i høgskulestyret i opptak

Tekst: Tor Mikalsen

- Oppdatert

Styret ved Høgskulen i Volda har sitt første møte for studieåret 2022/23 15. september. 

På dagsorden står mellom anna framlegg om å søke om akkreditering av ny doktorgradsutdanning, revisjon av kvalitetssystemet, ny forskrift om opptak, studium og eksamen, revisjon av valreglementet, utpeiking av leitekomite for ny rektor/prorektor og retningsliner for fastsetting av løn til rektoratet. 

Sakliste for møtet finn du her.

 

Del på