Ny master i helseledelse høsten 2020

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda tilbyr en felles mastergrad i helseledelse fra neste høst.

Dette er klart etter at styrene ved de tre lærestedene nå har vedtatt oppstart av et felles masterprogram i helseledelse (120 sp) høsten 2020 i Ålesund. Master i helseledelse vil tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium som går over 3,5 år. Masterprogrammet vil tilbys som en fellesgrad i et samarbeid mellom NTNU, HiMolde og HVO.

Det nye masterprogrammet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid om Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS), en videreutdanning på 30 studiepoeng, som ble etablert i 2003. Samarbeidet om LIHS-utdanningen har lagt grunnlaget for etableringen av en felles mastergrad. Studenter som har gjennomført LIHS tidligere kan nå søke innpass av videreutdanningen i masterprogrammet i helseledelse.

Økte krav til lederkompetanse i helse- og sosialtjenestene

Helse- og sosialtjenesten er preget av stadige krav om reformer, endring, omorganisering, innovasjon og effektivisering. Master i helseledelse skal kvalifisere kandidater til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

Om master i helseledelse

Masterstudiet skal gjøre kandidatene kvalifisert til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær forskningsaktivitet i egen virksomhet. Studiet skal gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal også skape økt forståelse for det endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenesten står overfor, eksempelvis gjennom sterkere krav til tverrprofesjonell samhandling og kontekstforståelse, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet.

Søknadsfrist, opptakskrav og antall studieplasser

Søknadsfristen er 15.04.2020, og antall studieplasser er 30. Man søker via NTNU sine hjemmesider. Opptakskravet er relevant bachelorgrad med karaktersnitt C eller bedre. Bachelorgrad i helse og/eller sosialfag er relevant. Andre bachelorgrader må ha minst 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om Master i helseledelse får du ved å kontakte lærestedene:

NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund, studieprogramleder Ralf Kirchhoff, 70 16 14 78/93 03 79 91, rk@ntnu.no
Høgskolen i Molde, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, professor Turid Aarseth, Turid.Aarseth@hiMolde.no
Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, førsteamanuensis Alf Roger Djupvik, alfroger@hivolda.no

Administrativ kontaktperson
NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Gunnhild N Furnes, kontorsjef , 70 16 12 04, gunnhild.furnes@ntnu.no

Studieprogramledelsen for master i helseledelse blir lagt til Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU), i samarbeid med Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde, og Avdeling for samfunnsfag og historie ved Høgskulen i Volda.

Del på