Levekårsundersøkelsen 2021: KD spør studentene

Tekst: Line Lauvsnes Oddekalv , Foto: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

- Oppdatert

I disse dager vil tilfeldig utvalgte studenter landet rundt få spørsmål om boligsituasjon, studieforhold, helse, arbeid og økonomi. Også Volda-studenter kan bli kontaktet i undersøkelsen som gjennomføres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.


Ti år er gått siden forrige gang Levekårsundersøkelsen for studenter ble gjennomført, og på den tiden kan mye ha endret seg i studentenes hverdag. Derfor er det behov for oppdaterte tall og ny kunnskap om levekårene blant studenter ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. 

I løpet av november og desember vil et representativt utvalg på 8000 studenter bli kontaktet av Statistisk sentralbyrå og bedt om å svare på spørreundersøkelsen. Av disse vil 2000 være fagskolestudenter.


Kartlegger ulike sider ved studentlivet

– Levekårsundersøkelsen vil gi oss viktig innsyn i studentenes hverdag. Vi forventer at resultatene fra undersøkelsen fører til målrettede tiltak for å bedre studentenes levekår. Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for at de utvalgte studentene kan ta undersøkelsen, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund.
 
Om studentene bor alene eller sammen med andre, boligstandard, beliggenhet og kostnader er blant spørsmålene de skal svare på. Hvordan de finansierer studiene, om de har jobb, studiestøtte, gjeld og hvor økonomisk sårbare de er, inngår også i undersøkelsen. Dessuten vil studentene få spørsmål om tidsbruk og progresjon i studiene, og forhold knyttet til fysisk og psykisk helse.


Resultatene kommer til sommeren

Arbeidet med Levekårsundersøkelsen koordineres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Både studentorganisasjoner og representanter fra utdanningssektoren har gitt innspill til innholdet i undersøkelsen, som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Resultatene skal være klare i august 2022.
 
 
Kort om levekårsundersøkelsen
•    Gjennomføres i november/desember 2021
•    8000 studenter blir invitert til å delta
•    Webundersøkelse og telefonintervjuer
•    Tema: Bolig, studieforhold, helse, arbeid, økonomi
•    Hovedrapporten publiseres i august 2022 


 

Del på