Kjetil Vaage Øie har disputert ved NTNU

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Kjetil Vaage Øie disputerte 6. september 2019 for ph.d. graden ved NTNU med avhandlingen Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter - et pragmatisk perspektiv.

Mobiltelefonen har i flere land blitt den største plattformen for nyhetskonsum. Dette har resultert i at folk forholder seg annerledes til nyheter og leser nyheter på nye steder. Sammen med posisjonsteknologier innebygd i mobiltelefonen åpner dette for nye måter å formidle og lage journalistikk på. Gjennom forskningsprosjektet Lokanytt undersøker avhandlingen hvordan en lokasjonsbestemt journalistikk, kalt lokativ journalistikk, kan designes, og hvordan den påvirker journalistikken og bruken av den.

Lokativ journalistikk kan karakteriseres som en ikke-eksisterende praksis som dermed har ubenyttet potensial. For å undersøke dette potensialet analyserer avhandlingen et system for produksjon av denne typen nyheter designet i samarbeid med andre forskere. Spørsmål som hvordan man lager journalistikk tilpasset folk i bevegelse og hva slags nyheter som fungerer -hvor, når og hvorfor er sentrale utgangspunkt for prosjektet. Utfordringen for lokativ journalistikk ligger ikke bare i å tilpasse journalistikk til deg som person, men også til deg der du er. Dette inkluderer både en stedstilpasning og en situasjonstilpasning av det journalistiske stoffet som går utover praksisen til lokaljournalistikken i dag. For eksempel vil en slik form for journalistikk innebære at sorteringen av nyhetene du får på mobilen baserer seg på avstanden til den aktuelle hendelse fremfor en dagsorden foreslått av redaktøren.

Avhandlingen stiller altså ikke spørsmål ved hvordan journalistikk blir eller har blitt laget, men hvordan journalistikk kan bli laget. Dette skiller avhandlingen fra tradisjonell journalistikkforskning som i all hovedsak har undersøkt eksisterende eller historiske praksiser.

Avhandlingens hovedfunn er at lokativ journalistikk bidrar til mer hendelsesdrevet journalistikk og en mer informasjonsdrevet bruk av nyheter enn den tradisjonelle journalistikken. Dette sees i sammenheng med at digitale og mobile nyheter gjør journalistikken mer geografisk orientert, og bringer den tettere på brukerens hverdagsliv med informasjon om lokale hendelser. Dette bidrar til en spenning mellom nyhetsjournalistikk og praktisk informasjon som gjør at brukerne av lokativ journalistikk har problemer med å forholde seg til dette som journalistikk siden båndene til den etablerte journalistiske formen er sterke. Avhandlingen argumenterer i tillegg med at flere medie- og journalistikkforskere bør designe journalistisk innhold og tekniske prototyper for å kunne bidra til kommunikasjonsløsninger som er godt tilpasset brukerne og plattformene de benytter.

Vaage Øie er ansatt ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.

På hjemmesiden til NTNU finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Vaage Øie.

Del på