Profile picture for user kvo

Kjetil Vaage Øie

Høgskulelektor

Institutt for journalistikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter – et pragmatisk perspektiv [ISBN 978-82-326-4065-2] 220s.
Publisert 2019 av Kjetil Vaage Øie, Lars Nyre, Bjørn Sørenssen

Eye movement data and emotion detection as new data layers in journalism production
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie

Communicating difficult stories- A study of University students communication practices on the Holocaust
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Forskningsseminar ved Humboldt Universität zu Berlin: COMMUNICATING SENSITIVE TOPICS. 10 & 11 September 2018
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Locative Media En Plein Air. -Categorizing, Analyzing, and Creating Location-Based Narratives, Counter Narratives, and Other Types of Mobile Media In Situ
Publisert 2018 av Brett Oppegaard, Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Jordan Frith, Ana Rita Morais

Towards a Typology of Locative Media
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Brett Oppegaard

Mediating The Holocaust. -Findings from a study on design processes of future communicators
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie

Creative communication design. Communicating Holocaust to younger generations
Publisert 2018 av Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

How locative are locative media? Towards a typology of locativeness in mobile media
Publisert 2017 av Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal

Creative Communication Design: Communicating the Holocaust to younger generations
Publisert 2017 av Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Digital storytelling: Some possibilities
Publisert 2016 av Tormod Utne, Kjetil Vaage Øie

Digital mobile storytelling in tourism: -Can we learn from locative journalism?
Publisert 2016 av Kjetil Vaage Øie

Fra Lyd til Skjerm -En produksjonsstudie av kunnskaper og ferdigheter i en dokumentarredaksjon i endring.
Publisert 2016 av Kjetil Vaage Øie, Carl Jørgen Nesset

Nyhetsnarrativer i lokativ journalistikk
Publisert 2016 av Kjetil Vaage Øie

Om erfaringer fra referee -fra flere sider av bordet
Publisert 2015 av Kjetil Vaage Øie

Locative media and journalism. Experimenting with news and Places.
Publisert 2015 av Kjetil Vaage Øie

Forventninger til smartbrille-journalistikk
Publisert 2014 av Kjetil Vaage Øie

Lokanytt som mediumdesign - metodologiske refleksjoner om mediumdesign som tilnærming
Publisert 2013 av Kjetil Vaage Øie

Is there such a thing as locative journalism? -A content analysis of locative news texts
Publisert 2012 av Kjetil Vaage Øie

Locative journalism. –How news and journalism can change when entering a mobile platform
Publisert 2011 av Kjetil Vaage Øie

Lokativ journalistikk. –En kritisk presentasjon av Lokanytt
Publisert 2011 av Kjetil Vaage Øie

A sense of news.-Investigating user experiences when reading locative news stories
Publisert 2011 av Kjetil Vaage Øie

Contextualizing news and places
Publisert 2011 av Kjetil Vaage Øie

A Sense of News: Investigating user experiences when reading locative news stories
Publisert 2011 av Kjetil Vaage Øie

Lokasjonsbaserte medier og journalistikk
Publisert 2010 av Kjetil Vaage Øie

Teaching Location Sensitivity in Locative Journalism
Publisert 2010 av Kjetil Vaage Øie

Educating Media Students in New Journalistic Practices: An Empirical Study of Location Journalism
Publisert 2010 av Kjetil Vaage Øie

Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones
Publisert 2010 av Lars Nyre, Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Kjetil Vaage Øie

Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones
Publisert 2010 av Lars Nyre, Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Kjetil Vaage Øie

Hvordan kan GIS endre journalistisk metode og presentasjon?
Publisert 2007 av Kjetil Vaage Øie

Utviklingstrender i journalistikken
Publisert 2007 av Kjetil Vaage Øie

Kildekritikk
Publisert 2007 av Kjetil Vaage Øie

Presseetikk og selvjustis
Publisert 2007 av Kjetil Vaage Øie

Kildejakt
Publisert 2007 av Kjetil Vaage Øie

First Lego League
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen, Gaute Hareide, Kjetil Vaage Øie

Fortelling i to formatter. Dokumentaren som film og fjernsynsserie. En praktisk-teoretisk tilnærming med utgangspunkt i dokumentarprosjektet Alt for Norge
Publisert 2005 av Kjetil Vaage Øie, Gunnar Iversen