Profile picture for user kvo

Kjetil Vaage Øie

Førsteamanuensis

Institutt for journalistikk

Research

CRIStin

Scientific articles and book chapters

How should journalism education deal with evolving newsrooms? – Learning experiences from internships through online collaborative tools
Published 2024 by Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Charlotte Loxley Helleland, Tormod Utne

The role of mobile media in journalism education
Published 2022 by Alba Silva-Rodríguez, Kjetil Vaage Øie

Invisible Locative Media: Key Considerations at the Nexus of Place and Digital Journalism
Published 2019 by Ivar John Erdal, Kjetil Vaage Øie, Brett Oppegaard, Oscar Westlund

Creative communication design: Communicating Holocaust to younger generations
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

News Narratives in Locative Journalism - Rethinking news for the mobile phone
Published 2015 by Kjetil Vaage Øie

Location sensitivity in locative journalism: An empirical study of experiences while producing locative journalism
Published 2013 by Kjetil Vaage Øie

Locative journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones
Published 2012 by Lars Nyre, Solveig Bjørnestad, Bjørnar Tessem, Kjetil Vaage Øie

Sensing the News: User Experiences when Reading Locative News
Published 2012 by Kjetil Vaage Øie

Other works

Chasing strategies: A qualitative study of recruitment practices in smaller Norwegian media companies
Published 2023 by Irene Hillestad, Ivar John Erdal, Jon Harman, Kjetil Vaage Øie

New metrics for personalising news. News workers perspectives on eye-movement and facial expression data for personalisation of news - A scenario approach study
Published 2023 by Kjetil Vaage Øie, Arne H. Krumsvik

Velkommen inn! Eller? Ei kvalitativ studie av rekrutteringsstrategiar og -praksis i norske mediebedrifter
Published 2022 by Ivar John Erdal, Irene Hillestad, Jon Harman, Kjetil Vaage Øie

Journalism education and the “new normal” -Learning experiences from internship through online collaborative tools
Published 2022 by Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Charlotte Loxley Helleland, Tormod Utne, Olaug Bjørneset

Peripheral newcomers. Journalist students’ experiences of internship through online collaborative tools
Published 2021 by Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Tormod Utne, Olaug Bjørneset, Charlotte Loxley Helleland

Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter – et pragmatisk perspektiv [ISBN 978-82-326-4065-2] 220s.
Published 2019 by Kjetil Vaage Øie, Lars Nyre, Bjørn Sørenssen

Eye movement data and emotion detection as new data layers in journalism production
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie

Communicating difficult stories- A study of University students communication practices on the Holocaust
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Forskningsseminar ved Humboldt Universität zu Berlin: COMMUNICATING SENSITIVE TOPICS. 10 & 11 September 2018
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Locative Media En Plein Air. -Categorizing, Analyzing, and Creating Location-Based Narratives, Counter Narratives, and Other Types of Mobile Media In Situ
Published 2018 by Brett Oppegaard, Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Jordan Frith, Ana Rita Morais

Towards a Typology of Locative Media
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal, Brett Oppegaard

Mediating The Holocaust. -Findings from a study on design processes of future communicators
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie

Creative communication design. Communicating Holocaust to younger generations
Published 2018 by Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

How locative are locative media? Towards a typology of locativeness in mobile media
Published 2017 by Kjetil Vaage Øie, Ivar John Erdal

Creative Communication Design: Communicating the Holocaust to younger generations
Published 2017 by Kjetil Vaage Øie, Thomas Lewe

Digital storytelling: Some possibilities
Published 2016 by Tormod Utne, Kjetil Vaage Øie

Digital mobile storytelling in tourism: -Can we learn from locative journalism?
Published 2016 by Kjetil Vaage Øie

Fra Lyd til Skjerm -En produksjonsstudie av kunnskaper og ferdigheter i en dokumentarredaksjon i endring.
Published 2016 by Kjetil Vaage Øie, Carl Jørgen Nesset

Nyhetsnarrativer i lokativ journalistikk
Published 2016 by Kjetil Vaage Øie

Om erfaringer fra referee -fra flere sider av bordet
Published 2015 by Kjetil Vaage Øie

Locative media and journalism. Experimenting with news and Places.
Published 2015 by Kjetil Vaage Øie

Forventninger til smartbrille-journalistikk
Published 2014 by Kjetil Vaage Øie

Lokanytt som mediumdesign - metodologiske refleksjoner om mediumdesign som tilnærming
Published 2013 by Kjetil Vaage Øie

Is there such a thing as locative journalism? -A content analysis of locative news texts
Published 2012 by Kjetil Vaage Øie

Locative journalism. –How news and journalism can change when entering a mobile platform
Published 2011 by Kjetil Vaage Øie

Lokativ journalistikk. –En kritisk presentasjon av Lokanytt
Published 2011 by Kjetil Vaage Øie

A sense of news.-Investigating user experiences when reading locative news stories
Published 2011 by Kjetil Vaage Øie

Contextualizing news and places
Published 2011 by Kjetil Vaage Øie

A Sense of News: Investigating user experiences when reading locative news stories
Published 2011 by Kjetil Vaage Øie

Lokasjonsbaserte medier og journalistikk
Published 2010 by Kjetil Vaage Øie

Teaching Location Sensitivity in Locative Journalism
Published 2010 by Kjetil Vaage Øie

Educating Media Students in New Journalistic Practices: An Empirical Study of Location Journalism
Published 2010 by Kjetil Vaage Øie

Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones
Published 2010 by Lars Nyre, Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Kjetil Vaage Øie

Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones
Published 2010 by Lars Nyre, Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Kjetil Vaage Øie

Hvordan kan GIS endre journalistisk metode og presentasjon?
Published 2007 by Kjetil Vaage Øie

Utviklingstrender i journalistikken
Published 2007 by Kjetil Vaage Øie

Kildekritikk
Published 2007 by Kjetil Vaage Øie

Presseetikk og selvjustis
Published 2007 by Kjetil Vaage Øie

Kildejakt
Published 2007 by Kjetil Vaage Øie

First Lego League
Published 2007 by Torbjørn Frantsen, Gaute Hareide, Kjetil Vaage Øie

Fortelling i to formatter. Dokumentaren som film og fjernsynsserie. En praktisk-teoretisk tilnærming med utgangspunkt i dokumentarprosjektet Alt for Norge
Published 2005 by Kjetil Vaage Øie, Gunnar Iversen