Hun skal ivareta journaliststudentenes rettigheter

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Kommunikasjon | HVO | Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

Sona Emilie Kibsgård Sillah er nytt sentralstyremedlem i NJ Student. Hun studerer førsteåret på journalistikk på HVO og gleder seg til å ta fatt på styrevervet i journaliststudentenes egen fagforening.

NJ står for Norsk Journalistlag og er en frittstående fagforening som jobber for journalistikken og journalistens rettigheter. NJ Student er en gren av denne organisasjonen. De jobber for å ivareta rettighetene til studentene både mens de studerer, jobber ved siden av studiene og er ute i sommerjobb. Sona stilte til intervju på det nye mediehuset til HVO, Sivert Aarflot-huset. 

 

– Først og fremst, gratulerer Sona! Hvordan har det seg at fagforeningsarbeid er interessant for deg?

– Tusen takk! Jeg har jo litt arbeidserfaring fra før av, så jeg så behovet til å ivareta de ansattes rettigheter og hva konsekvensene er av å ikke være fagorganisert. Samtidig har morfaren mitt vært aktiv fagforeningsmann, så man kan jo også si at jeg går litt i hans fotspor.

 

– Hva slags arbeidserfaring var det?

– Jeg jobbet 5 år i helsevesenet med omsorgsboliger og rehabilitering av eldre i Trondheim, og har også jobbet som barista i Oslo og litt av hvert forskjellig. 

 

– 5 års erfaring fra én bransje er jo litt da, da antar jeg at du er litt eldre enn studentene som kommer rett fra VGS?

– Jeg er født i 1992, så det har vært vanskelig for meg å finne ut av hva jeg skal gjøre med livet mitt og hvilken studieretning jeg skulle velge. Derfor har jeg tatt meg god tid til å velge, slik at jeg ikke hopper ute i noe jeg ikke kommer til å trives med. 

 

– Du sa til NJ Student at du valgte journalistikk for å kaste lys over urett og skjevheter i samfunnet. Kan du utdype det litt?

– Jeg ser at det er mye som er mellom linjene i journalistikken, og at mye er basert på stereotyper i samfunnet. Jeg er engasjert i likestilling, rasisme, men også klima og miljøvern. Som journalist får man muligheten til å kaste bedre lys over disse utfordringene, og man kan skape debatt. Kulturen vår er preget av stereotyper, spesielt innenfor film og musikk, og media har et ansvar for å rive ned disse og belyse de urettferdige samfunnsstrukturene. 

 

– Du er altså førsteårsstudent i Volda, og kaster deg rett inn i dette styrevervet. Hvordan ble det til?

– Det var veldig tilfeldig. Jeg meldte meg inn i NJ Studentenes lokallag i Volda og ble valgt som styremedlem. Så var det en som skrev på Facebook-chaten at nestlederen ikke hadde anledning til å delta på en konferanse, og jeg fikk derfor representere Volda som frivillig. Deretter deltok jeg på årsmøtet hvor Emma Hoff, lederen i Voldas lokallag, anbefalte meg til å stille som styremedlem sentralt, og så var det gjort!

 

–Og nå skal du representere journalistikk-studentene i hele landet?

– Ja, det er viktig at man blir rustet til å komme inn i arbeidslivet og vet litt om hva slags rettigheter man har slik at man ikke blir brukt og hundsa med. Å bygge nettverk med de forskjellige lokallagene på landsbasis er noe jeg også ser frem til.

 

– Ser du for deg at du kommer til å være engasjert i NJ etter studiene også? 

– Jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men akkurat nå så vil jeg si hundre prosent! Det er viktig at man organiserer seg.

 

– Hvorfor vil du anbefale journaliststudentene i Volda å melde seg inn i NJ, hva får de ut av det?

– Man får flere gode frynsegoder, slik som bra forsikring, tilbud til å delta på konferanser der man kan få faglig påfyll, og man kommer i kontakt med sentrale folk i bransjen, i tillegg er det en kjempefin anledning til å bli kjent med journalister fra hele landet. Også er det gøy og sosialt!

Del på