Historisk avslutning i lærerutdanningen

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

For første gang har studentene på grunnskoleutdanningen gjennomført 5-årig utdanning med mastergrad på Høgskulen i Volda, og de stolte nyutdannede lærerene kan nå gå rett ut i jobb som lektorer.  

Onsdag 25. mai 2022 ble en historisk merkedag for HVO og de 43 fremmøtte uteksaminerte studentene som ble det første nyutdannede kullet på master i grunnskolelærerutdanningen. I anledningen passer det også fint at i det samme året skal Henrik Kaarstad-huset jubilere som 100-åring. 

Markeringen ble feiret i en høytidelig pyntet Berte Kanutte-kantine med taler, god mat og drikke, og det ble i tillegg servert kultur med felespill og allsang med piano avslutningsvis.

Tradisjonsrik utdanning

I Volda har man huset lange tradisjoner helt tilbake til 1895 for å utdanne lærerere og det var en glad rektor Johann Roppen som kunne gratulere de nyutdannede og takke dem for fem års innsats.

Retorisk tok han opp spørsmålet om mastergraden er med på å heve lønn og status for læreren, eller om det er et resultat av den såkalte mastersyken som har preget samfunnet de senere årene.  Uten å konkludere kunne han likevel anerkjenne innsatsen og si farvel til studentene som han alltid ønsket velkomne tilbake til Volda og HVO.

MAGLU foran Henrik Kaarstad-huset
Tilsette og nyutdannnede studenter på det første masterkullet i grunnskolelærerutdanningen foran den jubilerende 100-åringen Henrik Kaarstad-huset.

Velkommen til kollegiet

Studieleder Eivind Patrick Hanevik sier at studentene nå kan legge bak seg 18 års skolegang og han ønsket dem hjertelig velkommen inn til lærerkollegiet. Han mener at studietiden har formet dem mer som mennesker enn det de selv har vært klar over. Med en masterudanning sier han at studentene har høstet gode erfaringer, minner, kunnskaper og kompetanse som betyr noe for samfunnet. Han sa også at selv om de nå er ferdig utdannet er de fremdeles ikke ferdig utlært, og han la vekt på tre punkter som skal til for å lykkes som gode lærere:

  • Å lytte til elevene, kollegaene, og til alle de som er involvert i skolehverdagen.
  • Ikke være redd for å utfordre og stille spørsmål om etablerte sannheter.
  • Å dele den unike kunnskapen sin med kollegaer.

Eivind er også sikker på at de nye kollegaene kommer til å løfte den norske skolen som pionerer innenfor lærerutdanningen.

Samfunnsnyttige masteroppgaver

Emneleder Kim-Daniel Vattøys råd til studentene er å sette elevenes behov og læring i sentrum for det de skal drive med. Han sier at masteroppgavene studentene har levert inn nå kommer til å brukes som profesjonstekst på den nye utdanningen.  

Dekan Arne Myklebust takket også for godt samarbeid og solid innsats. Første skoledag sa han til studentene at de må huske å se seg godt om, fordi medstudentene som sitter rundt er de som kommer til å bli gode venner. Det håper han virkelig at de ble, og at det er vennskap som kommer til å vare livet ut. 

Tags

Del på