Disse koronareglene gjelder nå

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Student og usikker på om du skal holde deg hjemme eller gå på skolen når du føler deg litt syk? Og hvordan fungerer det med obligatorisk oppmøte og fravær? Svaret får du her.

Etter at Norge åpnet opp igjen 25. september ble de aller fleste smitteverntiltakene i landet fjernet. Vi lever nå i en normal hverdag med økt beredskap.

Det gjelder selvfølgelig også for Høgskulen i Volda, og en har fjernet alle merkinger med meterkrav og lignende.

Sykdom, testing og hjemme eller ikke

Selv om det ikke lenger er noe pålegg fra myndighetene om å teste seg for korona, har regjeringa råd om sykdom, når en bør teste seg og holde seg hjemme fra jobb og skole.

Se rådene fra regjeringa under her.

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

  • Hold deg hjemme
  • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Les mer om dette på regjeringas nettsider.

Fravær og korona

I forbindelse med koronautbruddet ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamen for Høgskulen i Volda.

Den tar blant annet for seg fravær fra obligatoriske aktiviteter og frammøte, og sier dette i § 3.3 og 4:

3) Dersom ein student – grunna koronarelaterte tilhøve – ikkje får høve til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktivitetar i eit emne, inkludert obligatorisk frammøte, kan studentane likevel få høve til å gjennomføre eksamen i emnet. Dekan kan då pålegge studenten å gjennomføre aktivitetar innan ein gitt frist for at eksamensresultatet skal vere gyldig.

4) Ein student som er omfatta av tredje ledd i denne paragrafen må søkje dekan om dispensasjon. Det skal leggast vesentleg vekt på at ein må unngå forseinkingar i emnet og studieprogrammet. Søknaden skal vere dokumentert med attest frå lege eller anna relevant dokumentasjon.

Studenter som blir rammet av 3) og 4) over, tar kontakt med faglæreren eller studieprogramlederen sin for hvordan en slik søknad skal utformes og leveres. 

– Forskrifta er gjeldende til 22. juni 2022 eller til Høgskulestyret eventuelt avslutter den aktivt. Det betyr at åpninga for å søke dekanene om dispensasjon er fortsatt ganske vid, og videre enn normalt. Litt av formålet med dette er å ta hensyn til langtidsvirkningene av korona, og også at det fortsatt kan oppstå smitte, sier Odd Helge Mjellem Tonheim prorektor ved Høgskulen i Volda.

Testing og vaksinering

Volda kommune har fortsatt god kapasitet på koronatesting.

– Vi fortsetter med testing på samme måte som før landet åpnet. Det er avklart at vi vil ha testsatsjon i Hovdebygda fram til nyttår. Hva som skjer etter det er ikke bestemt ennå, sier kommuneoverlege i Volda, Bent Ingebrigtsen.

Les om hvordan du koronatester deg i Volda her.

For de som ikke er vaksinert eller fullvaksinert er det mulig å vaksinere seg i Volda. De neste vaksinasjonsdagene er torsdag 21. oktober, torsdag 18. november og torsdag 16. desember. 

Les mer om vaksinering og hvordan du bestiller time her.
 

Del på