Vil du bli en bedre gravende journalist?

Tekst: Per Straume

Studiestart januar 2020: Nå kan du ta den samme videreutdanninga som de som fikk Fritt Ords pris for å ha jobba fram Tysfjord-saken. 

De tidligere Høgskulen i Volda (HVO)-studentene Harald Amdal og Kenneth Hætta fikk sammen med Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen fra VG Fritt Ords pris for Tysfjord-saken i 2018. Arbeidet med saken startet som en del av emnet Undersøkande journalistikk ved HVO.

Les mer om Undersøkande journalistikk og søk her

Se alle studium med oppstart i januar 2020 som er åpen for søking

Sak til etterfølgelse

Amdal og Hætta har en mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda. De jobbet med saken i forbindelse med sin felles masteroppgave før de tok kontakt med VG i 2014. Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen ved VG sitt kontor i Tromsø gikk inn i saken, og de fire arbeidet videre med saken i nesten to år.

Lørdag 11. juni 2016 fortalte 11 personer i dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

– Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger. Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i forbindelse med prisutdelinga i 2018.

Bidra til økt kvalitet

Nå er emnet Undersøkande journalistikk, som Tysfjord-saken bygger på, åpent for søking med oppstart i januar. Les mer om emnet og søk her.

Emnet teller 15 studiepoeng og går i vårsemesteret 2020. I emnet blir det lagt vekt på utvikling av idéer og hypoteser metodiske valg og systematikk i egen research. Andre viktige område er valg og bruk av ulike type kilder og kildemateriale, etiske dilemma og kildekritisk analyse knytt til ulike former for journalistiske undersøkelser og metodevalg.

Emnet skal bidra til økt kvalitet i journalistisk produksjon og du oppnår solid kompetanse og praktisk kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen.
 

Del på