Redkasjonsmøte

Undersøkende journalistikk

Vidareutdanning (masternivå)

Studiet skal bidra til økt kvalitet i journalistisk produksjon.Viktige element er utvikling av idéer og hypoteser, metodiske valg og systematikk i egen research. Andre viktige områder er valg og bruk av ulike typer kilder og kildemateriale, etiske dilemmaer og kildekritisk analyse knyttet til ulike former for journalistiske undersøkelser og metodevalg.

Samlinger i Volda i uke 5 og uke 7.
 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende (minimum 180 stp) innenfor relevante fagområde.

   

Studieinnhald

Studentene skal oppnå solid kompetanse og en anvendt, refleksiv kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen.

Les meir om emnet Undersøkande journalistikk/Investigative journalism

Undersøkende journalistikk er en del av Master i praktiske mediefag, men kan fullføres som et selvstendig emne.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga skjer i form av forelesningar/seminar og workshops.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende (minimum 180 stp) innenfor relevante fagområde.

   

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4320

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt