Vidareutdanning (masternivå)

Undersøkende journalistikk

Deltid

Studiet skal bidra til økt kvalitet i journalistisk produksjon.Viktige element er utvikling av idéer og hypoteser, metodiske valg og systematikk i egen research. Andre viktige områder er valg og bruk av ulike typer kilder og kildemateriale, etiske dilemmaer og kildekritisk analyse knyttet til ulike former for journalistiske undersøkelser og metodevalg.

Samlinger i Volda i uke 5 og uke 7.
 

Søk

Søknadskode : 4320

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studentene skal oppnå solid kompetanse og en anvendt, refleksiv kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen.

Les meir om emnet Undersøkande journalistikk/Investigative journalism

Undersøkende journalistikk er en del av Master i praktiske mediefag, men kan fullføres som et selvstendig emne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende (minimum 180 stp) innenfor relevante fagområde.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga skjer i form av forelesningar/seminar og workshops.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

Faglige spørsmål: 
Paul Bjerke