Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi

Tekst: Webmaster Volda

- Oppdatert

0012ee750d016df9dedce176fa44734b7bbef596
Foto: arkiv. - Emnet "Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi" kan inngå som ein del av fleire utdanningar ved HVO, stadfestar Magnar Åm.

Når semesteret er omme blir det heldt eksamenskonsertar som anten huskonsert eller offentleg konsert. I januar vart kammerverka som studentane hadde skrive framførte i ein huskonsert i slutten av januar.

Orkesterkomposisjonane vil bli spelte i ein offentleg konsert med Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda den 18. februar kl. 19:30, under leiing av orkesterets faste dirigent, Øystein Salhus.
 
- Det er nytt av året at orkesteret tek på seg ei slik oppgåve, konstaterer Magnar Åm, emneansvarleg for "Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi" ved HVO.

Åm legg til at det er enormt viktig for studentane å få høve til å fylgje innøvingsprosessen for å kunne lære av den og å kunne kome med kommentarar til dirigent og musikarar.

- På denne måten kan det klingande verket bli så nær opptil deira eigen visjon som råd, meiner Magnar. Samstundes er det også svært god trening for musikarane og ein smidig måte å kome inn i eit nytt tonespråk på.
 
Øving på verka går føre seg i dag, torsdag 11. februar frå kl. 19:00 til 21:30 i auditorium AC i Henrik Kaarstad-huset, same stad som konserten skal haldast veka etterpå.

Komponistane vil vere til stades under innøvinga og under konserten, opplyser emneansvarlig Magnar Åm.

Les meir om emnet og emnetabellar her

Del på