Får pris for kvalitet i utdanninga 2018

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Høgskulelektor Ola Einang ved Seksjon for idrett og friluftsliv har fått høgskulen sin pris for kvalitet i utdanninga for 2018.

I grunngjevinga frå Strategisk studienemnd heiter det at Ola Einang får prisen for sitt solide fagleg-pedagogiske arbeid, eit sterkt sosialt engasjement og målretta kompetanseoppbygging innanfor faget friluftsliv.

Målet med prisen er å stimulere fagmiljøa ved Høgskulen i Volda til å arbeide systematisk med å vidareutvikle kvaliteten på utdanningane og å motivere dei tilsette til å bli meir opptekne av arbeidet med utdanningskvalitet.

Ola Einang.

Del på