Sjå styremøtet direkte

Tekst: Terese Balsnes

- Oppdatert

Vi strøymer styremøtet tysdag 23. oktober. Saker som skal handsamast er mellom anna økonomimodell og fordeling av eksterne inntekter, studieprogramportefølje for 2019-2020 og planar for 2019.

 

 

Her kan du sjå heile saklista og lese styrepapira.

Del på