Ny bok: Journalistikk, profesjon og endring

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Professor i journalistikk Paul Bjerke ved Avdeling for mediefag er en av tre redaktører av den nye boken «Journalistikk, profesjon og endring» på forlaget Orkana akademisk. HVO-forskerne førsteamanuensis Idar Flo og professor Svein Brurås bidrar også med artikler i boka.

De to andre redaktørene er førsteamanuensis i journalistikk Birgitte Kjos Fonn (OsloMet) og førsteamanuensis i journalistikk Birgit Røe Mathisen (Nord universitet).

Samarbeid

Redaktørene arbeider ved tre ulike institusjoner for medieforskning og medieutdanning i Norge. Elleve journalistforskere ved fem forskjellige institusjoner har bidratt med tekster. De ulike kapitlene drar veksler på flere ulike forskningsprosjekt.  

Om boka og utfordringer i journalistikken

Gjennom profesjonsteoriens briller diskuterer forfatterne i boka journalistprofesjonens utfordringer, og hva disse utfordringene betyr for journalistikkens samfunnsrolle i Norge.

Journalistikk er en viktig del av offentligheten og demokratiet. Den utøves i spenningen mellom praktisk håndverk, analytiske ferdigheter og bred samfunnsforståelse.

Grunnlaget for journalistikkens makt har langt på vei vært knyttet til portvaktfunksjonen. Når rammevilkårene endres, utfordres imidlertid journalistikken både som fag og profesjon. Ny teknologi forandrer arbeidet, og når alle og enhver kan formidle, blir det mindre tydelig hva som er kvalitetssikret journalistikk, og hva som ikke er det.

Flere runder med nedbemanning i redaksjonene har dessuten ført til at det er færre journalister enn før. Hva betyr disse endringene av økonomiske og teknologiske rammevilkår for profesjonelle normer og verdier? Hvilke grensedragninger finner sted for å skille ut hvem som er journalister fra de som ikke er det?

 

Oversikt medieutdanninger ved Høgskulen i Volda.

 

 

Del på