Kva skjer med handskrifta?

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Fleire og fleire skular tar i bruk nettbrett i undervisinga. No skal forskarar ved Høgskulen i Volda finne ut kva som skjer med handskrifta når borna droppar blyanten.

Forskingsprosjektet, som har fått namnet DigiHand, har fått tildelt midlar gjennom Noregs Forskingsråds program FINNUT.

Les meir om prosjektet på hivolda.no

Les meir på NRK

Del på