HVO-forskarar til Shakespeare-konferanse i Venezia

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

The Bergen-Volda Shakespeare Network (BVSN) arrangerer ein konferanse 14.-16. november ved Ca’ Foscari-universitetet i Venezia. Ei internasjonal samling av forskarar skal legge fram og diskutere forskingsarbeid om Shakespeare og andre renessanseforfattarar sine verk i samtida og notida.

BVSN blei starta opp av professor Stuart Sillars som The Bergen Shakespeare and Drama Network i 2006, ved Universitetet i Bergen. Svenn-Arve Myklebost, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskulen i Volda (HVO), har vore medlem av nettverket sidan 2008. Myklebost tok over som leiar i 2015.

Konferansen ved Ca’ Foscari-universitetet i Venezia blir det 13. årlege møtet sidan BVSN blei grunnlagt. Nettverket har no tre medlemmer frå Volda pluss om lag 15-20 aktive medlemmer frå USA og Europa. Forskarane i nettverket opererer innanfor ulike disiplinar og forskingsfelt, frå litteratur- historie- og kunstforsking til resepsjonsstudiar med meir.

Til årets konferanse reiser Timothy Saunders og Svenn-Arve Myklebost. Begge er knytt til Seksjon for engelsk ved Institutt for språk og litteratur (ISL). Begge skal ta del med innlegg.

Førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost.

Tema

Temaet for konferansen er «Shakespeare and Seeing» og tek blant anna føre seg korleis ein ser – og ser på – Shakespeare på scena, i biletkunsten, på film, i skuleverket og i teikneseriar og korleis Shakespeare og hans samtidige såg på – og såg gjennom – scenekunsten og litteraturen.

– På engelsk seier ein at «seeing is believing» og i renessansen meinte ein noko spesielt med dette. Ein hadde skjønt at språket ikkje var i stand til å framstille røynda presist og trudde at biletkunsten var betre eigna til å seie noko sant om naturen og menneska. På engelsk seier ein også «I see» – eg ser – når ein meiner «eg forstår», og på William Shakespeare si tid tenkte ein seg at ein kunne oppnå djupare innsikt gjennom å sjå på ting, seier førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost som også peikar på at Shakespeare samstundes var veldig klar over at ein ikkje skal skode hunden på håra.

– Som teatermann var han klar over korleis sanseapparatet let seg lure. Det å sjå var på ingen måte uproblematisk den gongen, og det har ikkje blitt noko mindre komplisert med åra.

Del på