FoU-prisen til førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

FoU-prisen for 2018 går til førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

I tildelinga la høgskulestyret vekt på at Gamlem yter ein framifrå innsats for forsking på eit strategisk viktig felt ved Høgskulen i Volda. Ho publiserer og formidlar i vitskapelege kanalar, for praksisfeltet og for ålmenta, og forskinga hennar vert lagt merke til og nytta både nasjonalt og internasjonalt.

Gamlem har også vorte forskingsleiar for det NFR-finansierte prosjektet DigiHand saman med mellom anna prosjektleiar Wenke Mork Rogne.

Gamlem inspirerer og løfter kollegaene sine, og ho er også leiar av forskingsgruppa Læringsprosessar og vurderingshandlingar.

FoU-prisen vert delt ut i samband med opninga av Forskingsdagane 2018 fredag 21. september 2018 kl. 11.00.

Les meir om FoU-prisen ved HVO.

 

Del på