Få lyden ut av arkivet og inn i samtida

Tekst: Per Straume , Foto: Rebecca Nedregotten Strand

- Oppdatert

Kva skjer når ein tek NRKs radioklipp ut av arkivet og inn i ei digital samtidsoppleving i eit av Noregs mest ikoniske naturområde? Og kva kan det bety for samfunnsrelevansen til eit mediearkiv? Dette er tema for eit nytt forskings- og utviklingsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

PhD-kandidat Rebecca Nedregotten Strand har fått stipend frå Høgskulen i Volda til prosjektet «Mediedesign på høgfjellet. NRKs radioarkiv i lokasjonsbasert digital kulturarvsformidling». Prosjektperioden er 4-årig. Det skal utviklast ei mobiltilpassa digital nettside der kuraterte lydklipp blir presenterte på utvalde lokasjonar langs Kongevegen over Dovrefjell og testa av ulike brukargrupper. Med bruk av innovasjonspedagogiske metodar skal høgskulestudentar ta del i utvikling av mediedesign og utprøving på ei av brukargruppene.

Få med deg meir om det spennande og innovative prosjektet her.
 

Del på