Volda

 • Thumbnail

  IT’S OKAY TO BE GAY (på bygda)

  Publisert

  Når du har kriteria fridom, openheit og pride, kjem kanskje ikkje ei lita bygd på Vestlandet høgst på lista over studiestader, men kvifor ikkje det?

 • Thumbnail

  Fotoutstilling: My Volda

  Publisert

  Studentane ved studiet Foto for Media fekk i byrjinga av semesteret i oppgåve å ta bilete av Volda slik dei opplever bygda. Dei beste bilda er no å sjå i kantina i Berte Kanutte-huset.