Sosionomstudent i samtale.

Helseledelse

Mastergrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Studiet er samlings- og nettbasert, og er spesielt tilrettelagt for yrkesaktive.

Mastergraden gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig. 

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år). 

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Les mer om studiet her (NTNU)

Programansvarlig er Ralf Kirchoff

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Du kan også søke hvis du har en annen bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag.

  For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

   

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Du kan også søke hvis du har en annen bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag.

  For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

   

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt