Mastergrad

Helseledelse

Deltid, Samlingar

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Utdanningen skal gi deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Studiet er tilrettelagt for yrkesaktive, og mesteparten av undervisningen er organisert som todagerssamlinger i Ålesund.

Les mer om studiet her.

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Stengt for søking

Info og frister

Studiepoeng 120

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år). Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. 

Les mer om studiet her.

 

Opptakskrav

Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning.

For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

Søknadsweb åpner ca. 1. februar.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Som masterstudent møter du andre i helse- og sosialtjenestene, som har mange av de samme utfordringer som deg. Ved å organisere mesteparten av undervisningen rundt todagerssamlinger, vil du få et lite pusterom i hverdagen din, samtidig som du kan ha et familie-/jobbliv ved siden av studiene. Det forventes at du prioriterer samlingene, selv om vi ikke har obligatorisk oppmøte på studiet. Det meste av undervisningen vil foregå i Ålesund.

Master i helseledelse tilbys som fellesgrad, og det innebærer blant annet at du i studieløpet må forholde deg til ulike studentssystemer. Det gjelder for eksempel bruk av digitale læringsplattformer. Mens NTNU bruker læringsplattformen Blackboard, bruker Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda Canvas.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Last ned studiet som PDF