Sosionomstudent i samtale.

Helseledelse

Mastergrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Studiet er samlings- og nettbasert, og er spesielt tilrettelagt for yrkesaktive.

Mastergraden gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig. 

Med en Master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.

Les mer om studiet her.

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

 • Deltid, Samlingar
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning.

  For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

  Søknadsweb åpner ca. 1. februar.

   

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Som masterstudent møter du andre i helse- og sosialtjenestene, som har mange av de samme utfordringer som deg. Ved å organisere mesteparten av undervisningen rundt todagerssamlinger, vil du få et lite pusterom i hverdagen din, samtidig som du kan ha et familie-/jobbliv ved siden av studiene. Det forventes at du prioriterer samlingene, selv om vi ikke har obligatorisk oppmøte på studiet. Det meste av undervisningen vil foregå i Ålesund.

Master i helseledelse tilbys som fellesgrad, og det innebærer blant annet at du i studieløpet må forholde deg til ulike studentssystemer. Det gjelder for eksempel bruk av digitale læringsplattformer. Mens NTNU bruker læringsplattformen Blackboard, bruker Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda Canvas.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

 • Deltid, Samlingar
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning.

  For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

  Søknadsweb åpner ca. 1. februar.

   

Stengt for søking

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt