Til hovudinnhald
kunst og handverk

Entreprenørskap i kreative næringar

Vidareutdanning (bachelornivå)

Kva potensiale ligg i kunnskap om entreprenørskap, korleis kan idear realiserast og kva må til for å etablere eige føretak? Entreprenørskap i kreative næringar skal gje forståing for korleis eigen fagkompetanse kan danne grunnlag for eiga verksemd og verdiskaping, samstundes som det vert lagt vekt på personleg utvikling og rolla som samfunnsbyggjar.

Entreprenørskap i kreative næringar eignar seg spesielt godt for deg som har utdanning innanfor praktiske fagområde knytt til medie- eller kulturfeltet.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

Emnet gjev innføring innan hovudområda entreprenørskap og entreprenøren, idéutvikling og kreativitet og etablering og kommersialisering.

Les meir om emnet

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsførelesing, seminar med studentaktivitet, praktiske og næringsretta prosjekt i grupper, og individuelt arbeid. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer. Studentar får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. 

 

 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Velkommen til emne "Entreprenørskap i kreative næringer"! Vi møtes første gang tirsdag 11. januar 2022 kl. 8:30 på Kaarstad 210. Da vil det være en presentasjon av emnet og gjennomgang av semesterplan og pensumliste. Janne Heggvoll vil også ha en introduksjonsforelesning om entreprenørskap. Semesterplanen blir publisert denne tirsdagen, men merk dere allerede nå at det blir undervisning de fleste tirsdagene gjennom semesteret - så sett av tirsdagene. 

Pensum

Se pensumliste her. 

 

 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 4109

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt