Vidareutdanning (bachelornivå)

Engelsk 4 x 15 stp

Deltid, Nettstudium

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda, og det er morsmålet til om lag 400 millionar menneske. Det er dessutan eit viktig andrespråk for mange fleire. Nettstudiet har ei avgift på kr 16 000,- (kr 4 000,- per emne) + semesteravgift. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4011

Info og frister

Varigheit 4 semester (2 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • Grammatikk og leksikologi 
 • Litteratur, kultur og samfunn etter 1900
 • Fonetikk og variantar av engelsk
 • Literatur, kultur og samfunn før 1900

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt gjennom nettleksjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Endeleg vurdering skjer ved individuell skriftleg eksamen. Våremnet ENG143N har skuleeksamen, her kan studentar søke om å få ta desentralisert eksamen, jf. eige skjema og søknadsfrist 1. oktober/15. februar. Dei tre andre emna har eksamen på nett. Studiet tilsvarar engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda. Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan inngå i ein bachelorgrad som til dømes i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Kjetil Myskja

Praktisk informasjon

Undervisninga på studiet startar alt i veke1, og det er viktig at alle studentar registrerer seg og skaffar seg tilgang til læringsplattformen Canvas så fort det let seg gjere.

Canvas blir "klasserommet" vårt på dette studiet, og her finn du all informasjon og  studiemateriale. Om du er heiltidsstudent vil du ha tilgang til sidene ENG 143N og ENG 144N, dersom du tek til på eit deltidsstudium, vil du ha tilgang til ENG 143N (om ikkje anna er avtalt). Studer den generelle informasjonen og undervisningsplanen lagt ut der nøye. For resten av studiet føresett vi at innhaldet i desse dokumenta er kjent.

Studieplan

Engelsk, nettstudium, deltid

Studieprogram: 
Engelsk 4x15 stp, nettstudium deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2018
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

English is today the most important language in the world. It is the mother tongue of some 400 million people, and the second language of many more. The net-based course gives a basic introduction to the main disciplines of English as an academic subject: linguistic, literary and cultural studies. The course qualifies students for further studies in English at intermediate (“fordjupning” level) and master’s level. The course also qualifies candidates to teach English, if combined with PPU (practical pedagogical training). From 2019, admission to PPU will be limited to holders of a master's degree. Students can choose whether to begin their studies either in the autumn semester or the spring semester: autumn semester is generally recommended. Students who choose to begin in the autumn should continue in the next semester with a unit in the same discipline (so that ENG141N in the autumn should be followed by ENG143N in the spring, ENG142N in the autumn should be followed by ENG144N in the spring). Students who begin in spring, should begin with ENG143N, then study the literature/culture units (ENG142N and ENG144N) before taking the final language unit ENG141N in the fourth semester. The programme of study is also offered full time.

Læringsutbytte: 

In accordance with the national qualification framework, the student reaches the following learning outcomes after completing the programme:

Kunnskapar: 

The student possesses knowledge about

 • the vocabulary, structure and function of the English language
 • culture, society and literature in a selection of English-speaking countries
 • standards and norms of academic writing and use of sources
 • stylistic and cultural conventions needed to adapt language to different situations

 

Ferdigheiter: 

The student is able to

 • identify and analyse English language structures
 • analyse and discuss English literature
 • interpret cultural and social phenomena and texts from English-speaking countries
 • use English confidently and functionally, in writing and speech
Generell kompetanse: 

The student is able to

 • independently develop their knowledge of English language, literature and culture
 • communicate in English in different contexts.
Organisering og arbeidsmåtar: 

The 60-credit course consists of four units of 15 credits (ECT) each. Two units (ENG141N and ENG142N) are offered in the autumn semester, and two units (ENG143N and ENG144N) are taught in the spring semester. 

Navn: 
Engelsk, nettstudium, deltid (oppstart haust )
Navn: 
Engelsk, nettstudium, deltid (oppstart vår)
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

The student must have access to a computer, a web camera and a computer microphone. 

Kostnader: 

The programme is net-based and there is a NOK 4000 fee per 15-credit module. In addition there is a NOK1500 fee for the ENG143N exam if taken as de-centralised.

Anna: 
Teaching is mainly offered in the form of lessons which will be accessible from they are posted. For the most part, students will be able to organise their study to suit their own timetable, this also means that they are expected to manage their time efficiently. Students must have access to a computer microphone and web camera.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Vibeke Jensen