Studiestart

Kvar og kor tid skal eg møte opp?

Er du ny student orienterer du deg om oppstart i den praktiske informasjonen for ditt studietilbod. Her vil du finne informasjon om undervisningsrom, tidspunkt for undervisning, i tillegg til lenke til  mellom anna studieplanen og kontaktinformasjon til studieprogramansvarleg. 

Om du alt er student ved høgskulen, finn du all naudsynt informasjon i klasserommet ditt i Canvas.

Sjekkliste for nye studentar

1. Registrer deg som student

Du må registrere deg for å bli student ved høgskulen. Semesterregistrering for hausten 2019 skjer i tidsromet 1. august - 1. september 2019, og for våren 2020 i  perioden  desember - 1. februar 2020

Registrering gir deg mellom anna tilgang til undervisningsrom i e-læringssystem, melder deg til vurdering/eksamen, gir tilgang til bygningar på campus, og brukarnamn og passord til våre datasystem. 

2. Du må betale semesteravgift

Semesteravgift 

Du må betale semesteravgift kvart semester, og du genererer faktura sjølv i Studentweb under "Meir" i toppmenyen deretter under "Betaling". Betalingsfristen er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.   

Semesteravgifta er sett saman slik: 

  • Semesteravgift til Høgskulen i Volda: kr 250,- 

  • Avgift til Studentsamskipnaden: kr 450,- 

  • Frivillig bidrag til SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond): kr 40,-  

Studentbevisappen/Semesterkvittering 

Studentbevis-appen fungerer som studentbevis mellom anna på Studenthuset Rokken og kollektivtransport, og vil vere gyldig på lik linje med studentkort og papirkvittering for betalt semesteravgift. Er du student på campus, treng du også studentkortet ditt. 

Studentkort 

Studentkortet har fleire funksjonar:  

  • nøkkelkort til dører i lag med PIN-kode. PIN-koden får du som ny student i registreringsprosessen. PIN-koden kan du sjølv endre i Studentweb 

  • tilgang til printer/kopiering 

  • lånekort i biblioteket 

Meir informasjon om semesteravgift, studentbevis-appen og studentkort

3. Finn paktisk informasjon om ditt studium

I den praktiske informasjonen for kvart studietilbod finn du informasjon om kvar og når undervisninga går føre seg på ditt studium i oppstarten. I informasjonen om kvart studietilbod vil du og så finne lenke til mellom anna studieplanen og kontaktinformasjon til studieprogramansvarleg. Du finn også praktisk informasjon om studiet ditt på Canvas etter at du har registrert deg i Studentweb.

4. Søk stipend og lån

Når du har fått tilbod om studieplass kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen

5. Sett deg inn i viktige informasjonskanalar

Det kan vere lurt å setje seg inn i dei ulike informasjonskanalane du kjem til å bruke som student: Studentweb, læringsplattforma Canvas, e-post for studentar og For studentar på hivolda.no

6. Bustad og velferd

Studentsamskipnaden i Volda er ein service- og velferdsorganisasjon for alle studentar i Volda. 

SiVolda tilbyr: 

Private bustadar
Det finst eit godt utval med bustadar på privatmarknaden. Hybel.no er ein god stad å leite. Du finn også mykje på Facebook-sida Til leige i Volda og Ørsta

7. Ta kontakt om du har spørsmål om tilrettelegging

Høgskulen skal vere tilgjengeleg for alle, og du har rett til å få tilrettelegging ved behov.  

8. Finn fram på campus

Du kan laste ned Mazemap-appen for å finne fram på Høgskulen i Volda 

9. Slik kjem du til Volda

Det er enkelt å komme seg til og frå Volda. Reiser du med fly frå Gardermoen i Oslo, er du på Ørsta-Volda lufthamn etter ein time. Om du vil reise med buss er det daglege avgangar både til Oslo, Bergen og Trondheim. Til Ålesund går det buss omlag ein gong i timen.

Gå til oversikt over transportmåtar

10. Ofte stilte spørsmål

Få nyttige svar på spørsmål nye studentar ofte stiller.

Andre spørsmål?

Studentsørvis

Du kan når som helst ta kontakt med Studentsørvis med spørsmål om semesterstart, opptak, utdanningsplan, utveksling, tilrettelegging eller andre studierelaterte spørsmål.

70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 

Eller kom innom i opningstida: 
- måndag kl. 9.30 - 15.00 
- tysdag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Studentservice finn du i 1. etasje i Berte Kanutte-huset.

Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her.

IT-hjelp

Om du har spørsmål knytt til brukarkonto, e-post, utskrift og liknande, ta kontakt med IT-hjelp

70 07 54 00 | 5400@hivolda.no

Ope mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30

IT-hjelp finn du i 1. etasje i Berte Kanutte-huset, rett ved kantina.