Sjå styremøtet 11. juni i opptak

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Styremøtet vart halde fysisk. Vi filma og viste møtet direkte frå klokka 09.00 torsdag 11. juni. 

På dagsorden sto blant anna økonomirapportering, framtidige økonomiske utsikter, status når det gjeld toppkompetanse, delegeringsreglement, forskingsmelding og status når det gjeld sjukemeldingar.

Heile saklista finn du her.

 

Del på