Siv Måseidvåg Gamlem har blitt professor i pedagogikk

Tekst: Terese Balsnes

- Oppdatert

Høgskulen i Volda har fått ny professor. Siv Måseidvåg Gamlem ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) har fått opprykk frå førsteamanuensis til professor på fagområdet pedagogikk etter kompetansevurdering.

Gamlem disputerte i 2014 ved Universitetet i Stavanger på ei avhandling med tittelen «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». Ho har etterpå gjeve ut fleire bøker og forskingsartiklar og leia og delteke i fleire forskingsprosjekt, og fekk også i 2018 FoU-prisen ved Høgskulen i Volda.

Les meir om Siv Måseidvåg Gamlem

Del på