Nye studentrepresentantar til høgskulestyret er klare

Tekst: Tor Mikalsen

- Oppdatert

Irmelin Losvik og Mats Ekeberg er vald inn som studentrepresentantar i høgskulestyret for 2021/2022. Personleg vara for desse er Stine-Mari Sjøholt og Calvian Thomas Berget.

Dette vart klart etter at valet vart avslutta 12. oktober. 

Irmelin Losvik (23) går 4. året på Master i grunnskulelærarutdanning 1.-7. klasse og sa følgande før valet om kvifor studentane skulle stemme på ho: 

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vil jeg jobbe for at miljøet på skolen og i hver enkelt klasse blir best mulig med godt og relevant faglig utbytte. Jeg vil jobbe for å bedre kommunikasjonen mellom foreleserne og mellom avdelingene og studentene.

Studentpolitikken er noe jeg har brent for og jobbet med i mange år. Diverse verv på høgskolen har gitt meg god erfaring som jeg skal bruke for å kjempe studentenes sak. Du bør stemme på meg fordi jeg kommer til å jobbe hardt for å være DIN stemme på skolen.

Mats Ekeberg (35) går 4. året på Master i grunnskulelærarutdanning 5.-10. klasse og sa følgande før valet om kvifor studentane skulle stemme på han: 

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vil jeg spørje kvifor mykje undervising på høgskulen er basert på «sitt stille og høyr i 4 timar-pedagogikk», når det dei seier på desse timane er at slik undervising ikkje funkar? 

Volda har ein av dei minste utdanningsinstitusjonane i Noreg, det er få uavhengige igjen. Sånne plassar er veldig viktige for samfunnet så ikkje alle "gjer likt". Og, sånne plassar treng eit styre med folk som aktivt vil stille vanskelege spørsmål. Eg er ein veldig engasjert student som mellom anna har erfaring med styringsgruppearbeid for utvikling av lærarutdanningskular, som dagleg leiar og styreleiar i bedrift, og som vara til høgskulestyret dette året.

Del på