Arrangerer seminar om nordisk utenriksjournalistikk

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Når seminaret «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre» går av stabelen i Oslo og på Zoom 16. Mars, er Høgskulen i Volda en av arrangørene. Du kan følge det digitalt og melde deg på her.

Alle nordiske land er deltar med innlegg under konferansen som skal foregå i Oslo. Håpet er at arrangementet skal foregå både fysisk og på Zoom – den fysiske gjennomføringen vil være avhengig av smittevernsituasjonen på gjennomføringsdagen. Uansett er alle velkomne til å følge arrangementet digitalt.

Birgitte Kjos Fonn
Professor Birgitte Kjos Fonn fra OsloMet er sammen med Rolf Werenskjold og Henrik Bastiansen med på å arrangere seminaret.

Seminaret er årsseminaret for Norsk Mediehistorisk Forening, men i år gjennomføres arrangementet som et samarbeid mellom Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda (forskergruppen Mediene og det internasjonale samfunn) og Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet (forskergruppene Medienarrasjonsgruppa (MNG) og Medier, Krig og Konflikt (MEKK)).

Inngår i en større sammenheng

Seminaret føyer seg inn i rekken av lignende internasjonale konferanser med suksess som Høgskulen i Volda har arrangert lokalt. I 2008 het konferansen «Media and Protest», mens i 2014 ble konferansen «Media and the Cold War» arrangert.

Felles for disse to er at det resulterte i store antologier utgitt på internasjonale forlag, forteller professor dr. Rolf Werenskjold ved AMF.

– Det samme ønsker vi å få til etter årets konferanse, sier Werenskjold, som sammen med et aktivt fagmiljø ved AMF har arrangert de tidligere konferansene. Han er sammen med professor Henrik G. Bastiansen, leder for Norsk Mediehistorisk forening, blant de faglige bidragsyterne til årets konferanse. Det vil også bli publisert en internasjonal antologi etter årets konferanse – den vil ta for seg nordisk utenriksjournalistikk.

Program

Seminaret vil foregå på engelsk til kl. 14.00, etter det vil innleggene være på skandinaviske språk. For fullstendig program med foredragsholdere, se her.

9.00: WELCOME. 

9.15-9.45: The history of foreign news. 

9.45-10.15: Borderline journalism: Cold War correspondence as entangled history. 

10.15-10.45: From Censor to Self-censorship: The Work of the Finnish Moscow Correspondents 1957- 1975.  

10.45-11.00 PAUSE

11.00-11.15: The Cold War Finnish News Journalism under the influences of Americanization and Finlandization. 

11.15-11.30: Conflict coverage and security policy orientation: A comparative and longitudinal study of war and peace news in Norway and Sweden. 

11.30-11.45: Samizdat in Scandinavian Journalism.

Discussion

12.00-12.30: PAUSE

12.30-12.45: Gendering the history of foreign correspondents: the case of Helsingin Sanomat’s Maija-Liisa Heini. 

12.45-13.00: Press, Politics and PR: The Norwegian Foreign Ministry Press Office, 1919-1924. 

13.00-13.15: When foreign news became domestic, and the other way around. A study of the internationalisation of economic journalism in Norway at the end of the 20th century. 

13.15-13.30: Latvian Press Correspondents Oto Zeltiņš and Georgs Timuška in the Spanish Civil War. 

Discussion

13.45-14.00: PAUSE

14.00-14.15: Danmarks Radio under Den Kolde Krig, 1945-75. 

14.15-14.30: Sosiale medier og historiske medieteoriers forklaringskraft. 

14.30-14.45: Carl Søyland – «den norske ildsjel i New York». 

14.45-15.00: Lokalpressens utrikesrapportering. En jämförande studie av Gävlepressens bevakning av det spanska inbördeskrigets slut februari-mars 1939: några utgångspunkter. 

Diskusjon

15.15-15.30: PAUSE

15.30-16.30: I kjølvannet av den kalde krigen – sett fra USA. 

Journalistikk mot sensur. 

Participants in each session will be particularly responsible for discussion and response

17.30: Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening 

HER KAN DU MELDE DEG PÅ SEMINARET OG/ELLER ÅRSMØTET.
 

Del på