Nyhende

 • Thumbnail

  Skal forske på bruk av nettbrett i skulen

  Publisert

  Stadig fleire barn får utdelt nettbrett når dei startar i skulen. Høgskulen i Volda vann fram i den harde konkurransen og har fått tildelt midlar til eit forskingsprosjekt som skal sjå på kva nettbrett har å seie for elevane sine skriveferdigheiter.

 • Thumbnail

  Internasjonalt forskingsverv for Werenskjold

  Publisert

  Forskingsrådet har peika ut førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag som ein av to norske medlemmer av styringskomiteen for eit forskingsprogram støtta av EU.

 • Thumbnail

  Svarte på digitale utfordringar

  Publisert

  Arbeidslivet i lokalmiljøet, studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda fekk fleire svar på kvar den digitale utviklinga vil føre samfunnet under konferansen Kunnskap i Vekst torsdag.

 • Thumbnail

  Ser fram til å utvikle høgskolen videre

  Publisert

  Karen Lomeland Jacobsen synes hun får den mest spennende stillingen som finnes i regionen når hun tar til som ny høgskoledirektør ved Høgskulen i Volda.

 • Politiet på høgskulen

  Publisert

  I dag er rundt tjue leiarar frå Sunnmøre politidistrikt samla ved Høgskulen i Volda. -Det er spanande å sjå samnhengar mellom teori og praktiske døme frå vårt daglege arbeid i politiet, seier Siri Krohn Dalen, Personalsjef i Sunnmøre politidistrikt.

 • Med fokus på e-læring

  Publisert

  I dag er første arbeidsdag for Hilde Gry Leer-Salvesen. Ho skal ha spesiell fokus på utdanningar som nytter elektroniske hjelpemiddel i fjernundervisning og nettstudium ved Høgskulen i Volda.

 • Entreprenørskap i undervisninga

  Publisert

  - Pedagogisk entreprenørskap kan vere ein metode for meir kreativitet og nyskaping innanfor alle fag, meiner Janne Heggvoll, høgskulelektor ved Seksjon for kunst og handverk. No har ho søkt og fått midlar frå Utdanningsdirektoratet til å lage kurs for lærarar i ungdoms- og vidaregåande skular.

 • Oppmodar til deltaking på viktig fagseminar

  Publisert

  Synnøve Holte Korsnes, er soneleiar i omsorgstenestene i Volda kommune. Når høgskulen på torsdag 28. november inviterer til open fagdag om tillitskapende tiltak i demensomsorga oppmodar ho helsepersonell til å delta.