Forsking og utvikling

  • Ny bok om Ivar Aasen

    Publisert

    Ivar Aasen-instituttet ved HVO har nyleg gitt ut boka "Forteljingar om Ivar Aasen"

  • Jubileumsbok

    Publisert

    Medieutdanninga ved høgskulen er 25 år, og i jubileumsboka "Mot alle vindar" oppsummerer tilsette og tidlegare studentar dei 25 første åra.