Bli med på Sosial Haust!

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Julie Wiken Krogstadmo

- Oppdatert

Vi på Høgskulen i Volda bryr oss og er opptatt av velferden til studentene våres. Vi tilbyr en rekke tjenester for å sørge for at alle får en så trygg, god og enkel studietid som mulig - inkludert velferdsgruppa, som består av en rekke personer som skal bistå deg med din trivsel.

 

Førstkommende tirsdag arrangerer vi Mat og Prat i BK-kantina, som en del av Sosial Haust. Dette vil skje annenhver tirsdag fremover. Arrangementet er åpent fra kl. 18 og har plass til 50 studenter. Bestill billett på Tikkio. Her er det førstemann til mølla!

 

Følg oss på sosiale medier

Gruppa har i tillegg en rekke sosiale arrangementer og aktiviteter for at du skal kunne bli bedre kjent med dine medstudenter.

Følg @hivolda på Instagram, og vi vil i de kommende ukene ha take-over av velferdsgruppa og de ulike menneskene bak. Du kan også holde deg oppdatert på aktivitetene vi arrangerer gjennom Sosial Haust på Facebook!

I tiden fremover vil velferdsgruppa i tillegg dra på omsorgsturnè på de ulike studieprogrammene!

 

Søk om midler til arrangement

Studentsamskipnaden og Høgskulen får inn penger fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket sosiale lavterskeltilbud som skal komme studentene i Volda til gode. For at tilbudet som disse pengene fører med seg skal bli bruk på en best mulig måte, inviteres studentene til å komme opp med arrangement og tiltak som de ønsker å få til.

Studentene kan søke om økonmisk støtte til arrangement som er tilgjengelig for så mange studenter som mulig innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser.

Arrangementene skal være alkoholfrie. Har du en idè til noe som kan skje, men ikke ønsker å arrangere selv, er du hjertelig velkommen til å melde inn det også. 

Husk at du kan søke om midler selv, eller du kan ta kontakt med oss om du har en tanke du vil lufte.

 


Velferdsgruppa ved Høgskulen i Volda består av blant annet:

Studentrådgiver Stian Mork Auberg

Studentrådgiver

Stian Mork Auberg er studentrådgiver og vikar for Eli Anne Løksa.

I løpet av studietiden kan du komme opp i situasjoner som det kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd. Kom og luft tankene dine, det er alltid godt!

Rådgivertjenesten er gratis og rådgiveren har taushetsplikt. Du trenger ikke timeavtale og kan alltid banke på døren, men om du vil unngå ventetid er det lurt å gjøre avtale på mobil eller e-post.

 

Studentrådgiveren holder til i Studentsamskipnadens lokaler i Elvegata 24.

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 992 74 188
E-post: stian@sivolda.no

Studieveiledning og tilrettelegging

Ingunn Teigen Blindheim hjelper deg dersom du har lese- og skrivevansker, er syk eller er i svangerskap.
Hun forsøker å finne løsninger og legge til rette for deg.

Tilretteleggingen tar utgangspunkt i hva som kan være til hjelp for akkurat deg. Dokumentasjon er viktig, men også dine erfaringer. Det kan være nyttig med et møte med de som kjenner akkurat ditt studium, om du vil det. Vi senker ikke faglige krav, men vi kan snakke om eksamen, lesing, undervisning, gruppearbeid eller praksis. 


Ingunn kan du møte i første kontoret, innenfor disken i Studentsørvis, 1. etg i Berte Kanutte-huset.

Hun er der vanligvis mellom kl. 9.00 - 14.30 hver dag.

Telefon: 70 07 52 90
E-post til in@hivolda.no

Lone Ellingvåg Knutsen

Studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen er studenthumanist ved høgskulen.
Studenthumanisten er en samtalepartner du kan gå til om du opplever noe i livet som du syns er vanskelig, og er noen å tenke sammen med om etiske og eksistensielle spørsmål.

Studenthumanisten jobber også for å skape møteplasser for å utforske etiske og eksistensielle tema som er aktuelle i livet som student.
Tilbudet er et supplement til det eksisterende rådgivningstilbudet ved Høgskulen i Volda/Studentsamskipnaden i Volda, da Lone er en humanistisk livsveileder tilsatt i Human-Etisk Forbund.

Du finner hun på Berte Kanutte-huset, mellom lokalene til studentparlamentet og biblioteket.

Ta kontakt for å gjøre avtale om individuelle samtaler, som blir gjort i eget samtalerom.


Rom: BK 155A, Møterom Studentparlamentet i 1. etg i Berte Kanutte-huset

Telefon: 992 95 480
E-post: lone.knutsen@human.no

Ruth Eva Sollie

Studentprest

Ruth Eva Sollie er stundetprest ved Høgskulen. Hun er også prest i Den norske kirken i Ørsta.
Til studentpresten kan du komme med hele livet ditt.
Det er rom for å snakke om alle slags tema, og det er rom for å lete etter ord for hvordan du har det. Ingenting er for stort eller lite til å ta med inn i samtalen.

Studentpresten tilbyr samtale til alle uansett tro eller livssyn. Studentpresten har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. 
Studentprest-tjenesten er et supplement til det eksisterende rådgivningstilbudet ved Høskulen i Volda/Studentsamskipnaden i Volda, regi av Den norske kirken.  

Du finner hun på Berte Kanutte-huset, mellom lokalene til studentparlamentet og biblioteket. Ta kontakt for å gjøre avtale om individuelle samtaler, som blir gjort i eget samtalerom. 

Telefon: 980 59 751
E-post: ruth.eva.sollie@orsta.kyrkja.no

Nina Sofie Lem Samuelsen

Studentombud 


Nina Sofie Lem Samuelsen er delt studentombud mellom Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet.
Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gi deg som student råd om hva slags rettigheter du har i forhold til studiesituasjonen din på Høgskulen i Volda.
Alle studenter ved HVO kan få hjelp av studentombudet.


Studentombudet gå rådgi deg om hva slags rettigheter du har som student, veiledning i hvordan du går frem med saken din og se til at saken din blir forsvarlig behandlet. Ombudet kan også være nøytral part i møte mellom studenten og tilsatt*, og gir også kurs og opplæring til studenttillitsvalgte samt holder foredrag om studentrettigheter. 

*Mekling skjer kun etter spesielle behov, og krever samtykke fra både studenten og den tilsatte.

 

Telefon: 458 47 150
E-post: studentombodet@hivolda.no

Del på