Val av studentrepresentantar til høgskulestyret 2018

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Frå måndag 5. mars er det mogleg å nominere kandidatar til valet av studentrepresentantar til høgskulestyret.

Høgskulestyret sine oppgåver:

Styret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Dei har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt, i samsvar med lover og dei rammene som overordna styresmakt gir.

Gode grunnar til å bli med i høgskulestyret:

  • Du får godtgjersle for alle styremøte du er med på
  • Du får god erfaring frå styrearbeid på ein viktig institusjon
  • Du får eit bra verv å ha på CV-en din

Meld di interesse ved å bruke den elektroniske nominasjonsporten.

Du kan også ta kontakt med Studentsørvis. Kjenner du nokon andre som du ser for deg kan passe til å sitte i styret? Ikkje nøl med å nominere dei, men ver sikker på at dei sjølve ønskjer eit slik verv.

Frist for nominasjon er 3. april kl.14.00
Elektronisk val i SurveyXact frå 26. april til 7. mai kl. 14.00.

Viktige datoar for studentrepresentantvalet:

5. mars – 3. april kl. 14.00: Nominasjonsperiode
9. april kl. 14.00: Svarfrist for de nominerte
11. april: Presentasjon av studentrepresentantane
11. april – 26. april: Valgkampperiode

26. april – 7. mai: Elektronisk val i SurveyXact

_____________________________________________________________________________________________

Election of student representatives to the Volda University College board

From Monday, March 5th, it’s possible to nominate candidates to the election of student representatives in the university college board.

The boards tasks:

The board is responsible for VUC’s professionalism in the subjects and that they keep a high quality, they are also responsible for the institution being driven effectively in regards to laws and framework the board as an organ gives.

If you want to nominate someone you could use the electronic nomination-portal, or contact Studentsørvis.

If you know of anyone you would like to nominate, please be sure that they want to be nominated first.

You must nominate before April 3rd at 14:00
Electronic election in SurveyXact will be running from April 26th to May 7th at 14:00

Other important dates for the election:
March 5th – April 3rd – Nomination-period
April 9th at 14:00 – Deadline to accept your nomination
April 11th – Presentation of the nominated candidates
April 11th – 26th – Campaign period
April 26th – May 7th – Electronic election in Survey Xact

Del på