NIFU-rapport om høgskulens studieportefølje

Tekst: Tor Mikalsen

- Oppdatert

NIFU-rapport om høgskulens studieportefølje

Forskingsinstituttet NIFU har på oppdrag frå Høgskulen i Volda skrive ein rapport om høgskulens studieportefølje. 

Rapporten låg til grunn for drøftingane på styreseminaret 22. oktober og skal også brukast i det vidare strategiske arbeidet ved høgskulen. 

Les rapporten
 

Del på