VIDAREUTDANNING FOR LÆRARAR

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

VIDAREUTDANNING FOR LÆRARAR

20-VEKTTALSEININGAR:
Engelsk grunnfag
Historie grunnfag
Informasjonsteknologi årseining
Kristendomskunnskap grunnfag
Kroppsøving årseining
Mediekunnskap årseining
Musikk årseining
Naturfag årseining
Norsk grunnfag
Pedagogikk grunnfag
Samfunnsfag årseining (innhald: samfunnskunnskap, historie og geografi)
Samfunnskunnskap årsstudium (Innhald: økonomi, planlegging, sosiologi, forvaltningskunnskap)
Tysk grunnfag

Mellomfagstillegg i historie, norsk og pedagogikk. Storfagstillegg i norsk og historie.

10-VEKTTALSEININGAR:
Drama 1, engelsk 1, kristendomskunnskap (fjernundervisning), kroppsøving 2, matematikk 1 og 2, musikk 2, naturfag, norsk 2, pedagogisk arbeid på småskulesteget 1 og 2, samfunnsfag, spesialpedagogikk 1 avd.


SØKNADSFRIST: 1. MARS
SØKNADSSKJEMA KAN DU FÅ TILSENDT ELLER DU KAN HENTE DET HER.
Søknadsskjema

Del på