Seminar om lyrikk og lyrikk-teori

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

PROGRAM:

9-11: Jan Inge Sørbø: Nyare lyrikk-teori
12-14 Einar Økland: Tendensar i ny lyrikk

Tekstar til seminaret kan hentast ved posthyllene på humanistisk avdeling, i 2. høgda i Berte Kanutte-bygget .

Del på