Publikasjonar

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

· Peder Haug og J. Tøssebro: Theoretical Perspectives on Special Education. Kristansand: Høyskoleforlaget.

· Reidun Aambø er redaktør og har skrive to artiklar for artikkelsamlinga Litteraturmøte - artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga av elevar og studentar med anna morsmål enn norsk. Boka er gitt ut av LNU/Cappelen.

· I VG si vurdering av lærebøker for grunnskulen får Randi Lothe Flemmen si lærebok i engelsk flott omtale: «En engelskbok som elevene helt sikkert vil kjenne seg igjen i og like. Gjennomarbeidet og spenstig. Illustrasjonene og billedordlisten løfter den til toppkarakter».

· Narve Birkeland har i samarbeid med Kjell Atle Halvorsen og Bente Sellereite skrive boka Kvalitetsutvikling i etter- og videreutdanningen. Målgruppa for denne boka er primært personar som arbeider med etter- og vidareutdanning på universitet og høgskular. Boka kan også være nyttig for kursarrangørar, for eksempel opplysningsorganisasjonane som arrangerer universitetssirklar, for ressurssentra ved dei vidaregåande skulane, og for dei som ønskjer å bestille kurs. Handboka er utarbeidd i samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Senter for etterutdanning, ALLFORSK/NTNU, og byggjer hovudsakleg på erfaringar med etter- og vidareutdanning ved desse institusjonane. Ei interaktive utgåve av boka er tilgjengeleg på internett. Adressa er: http://www.ntnu.no/studieavd/kvalitetsutvikling/

· Utdanningsvitenskapelig serie med Sveinung Vaage og Einar Plyhn som redaktørar har kome med bok nr.6, Tora Korsvold: For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten.

· Torrey Seland: Paulus i Polis. Paulus’ sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans forkynnelse. Forskingsrapport nr. 34, HVO/Møreforsking

· Torgeir Dimmen: Medieentreprenørane. Sluttrapport frå evalueringa av Prosjekt Medieverksted. Arbeidsrapport nr. 51, HVO/Møreforsking

· Inge Dyrhol: Kvifor låner kommunane så mykje - og kvifor får dei gjere det? Notat 7/98, HVO/Møreforsking

· Jon Peder Vestad: Nynorsk i etermedia. Eit blikk inn i faglitteratur og brukarhaldningar. Notat 8/98, HVO/Møreforsking

Del på