Program for profesjonsforsking

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

Det er opprettast eit utval på fem personar som skal gjennomtenke korleis det skal satsast på dette feltet.

Professor Tor Johan Ekeland (HVO) er oppnemnt som ein av medlemene i dette utvalet. Dei andre er førsteamanuensis Christler Brusling, Høgskolen i Oslo, studiedirektør Berit Rokne Hanestad, Høgskulen i Bergen,Professor Ingela Josefsson, Södertörns högskola og professor Svein Lorentzen NTNU.

- rektor

Del på